archief_nieuwbrieven

Nieuwsbrief Wijs Weerbaar

Eerste nieuwsbrief:
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Wijs Weerbaar Noord-Nederland. Deze nieuwsbrief verschijnt 3 tot 5 keer per jaar. Wijs Weerbaar Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen Marieke van Veen van Bureau Wijs Weerbaar en Floor Dijkstra van Bureau Wen-Do. Wij zijn beide al vele jaren actief op het gebied van zelfverdediging en weerbaarheid. Door deze samenwerking kunnen wij meer kwaliteit bieden, een groter aantal doelgroepen bedienen en naar aanleiding van actuele ontwikkelingen trainingen op maat verzorgen.

Voor wie:
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor instellingen die cliënten naar cursussen willen doorverwijzen en voor instellingen die er over denken om een training aan te bieden binnen hun instelling aan werknemers, cliënten of leerlingen. In deze nieuwsbrief kunnen zij meer informatie lezen over actuele ontwikkelingen op het gebied van weerbaarheid en projecten waarin de Wijs Weerbaar Noord-Nederland een rol speelt. Daarnaast kunnen belangstellenden, ouders en jongeren meer lezen over wanneer welke training of workshop gegeven wordt en zich vervolgens hierop inschrijven.

Inhoud:
In iedere nieuwsbrief kunt u het volgende verwachten:

 • Wie zijn wij, visie en werkwijze.
 • Doelgroepen, waarbij vanaf het volgende nummer iedere nieuwsbrief een andere doelgroep belicht wordt.
 • Tips en trends. Informatie over boeken, websites en instellingen rondom weerbaarheid. Maar ook succesverhalen van cursisten, tips, trends en technieken rondom zelfverdediging en weerbaarheid. Deze keer informatie over de BWZ (Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging).
 • Actuele agenda van trainingen en workshops.

Reacties:
We vinden het leuk om reacties op de nieuwsbrief te krijgen. Wanneer u een vraag, idee of opmerking heeft, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Als u het niet op prijs stelt deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de knop 'uitschrijven' onder aan de nieuwsbrief.

Vriendelijke groet: Marieke van Veen en Floor Dijkstra

Wijs Weerbaar Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen Marieke van Veen van Bureau Wijs Weerbaar en Floor Dijkstra van Bureau Wen-Do. Marieke van Veen werkt sinds 1985 als freelance docent op het gebied van weerbaarheid in de drie Noordelijke Provincies. Floor Dijkstra werkt vanaf 2002 als docent Weerbaarheid in dezelfde regio. Beiden hebben zij een rijkserkende opleiding tot docente Weerbaarheid en Zelfverdediging gevolgd. Ook zijn zij aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging. Hierover kunt u verderop in deze nieuwsbrief meer informatie vinden. Wijs Weerbaar Noord-Nederland werkt binnen een netwerk van erkende docenten Weerbaarheid, waardoor zij voor trainingen in heel Nederland kunnen bemiddelen.

Vanaf 2006 werken Marieke van Veen en Floor Dijkstra samen onder de naam Wijs Weerbaar Noord-Nederland. Vanuit deze samenwerking kunnen zij een groot aantal trainingen aanbieden aan verschillende doelgroepen. Ook gebruiken zij hun expertise om trainingen te ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen of trainingen die aansluiten bij nieuwe actuele vragen of problematiek. Zij werken beiden binnen verschillende instellingen, scholen en bedrijven, waar zij interne trainingen verzorgen. Daarnaast bieden zij twee keer per jaar open-inschrijftrainingen en workshop's aan in de stad Groningen, voor verschillende doelgroepen. In de nieuwsbrief vindt u altijd de actuele agenda voor de trainingen met open inschrijving. In een later nummer, zullen uitgebreide interviews volgen met Marieke van Veen en Floor Dijkstra over hun achtergrond. Ook op de site staat achtergrondinformatie over beide trainers.

Wat is weerbaarheid?
Weerbaarheid betekent dat je in alledaagse situaties je wensen kan aangeven en je grenzen kunt stellen, waarbij je respectvol omgaat met de grenzen van een ander. Als je eigen grenzen overschreden worden, kun je voor jezelf opkomen met woorden en lichaamstaal en zonodig ook door je fysiek te verdedigen.

Kenmerken van de trainingen:

 • Integratie van fysieke en mentale technieken.
 • Werken vanuit kracht
 • Seksespecifiek
 • Op maat
 • Veilige opbouw

In elk van de volgende nieuwsbrieven zal één van de bovenstaande kenmerken worden belicht.

Werkwijze
Wanneer een instelling belangstelling heeft voor een training, dan kan men een afspraak maken voor een kosteloos eerste gesprek. Daarin kan de instelling aangeven wat ze wil bereiken met de training, welke thema's er aan bod moeten komen en waar de behoeftes liggen. Wijs Weerbaar Noord-Nederland geeft informatie over de mogelijkheden, bekijkt of een weerbaarheidstraining de beste oplossing is en beantwoordt zonodig vragen vanuit de instelling. Vervolgens maken zij een voorstel en een daarbij horende offerte. Na goedkeuring gaat de training van start. De training bestaat meestal uit 8 tot 10 lessen van 1 tot 2 uur, afhankelijk van de doelgroep. Na afloop van de training volgt altijd een evaluatiegesprek en, indien wenselijk, kan er een schriftelijke evaluatie over de training worden gemaakt.

Doelgroepen
Wij hebben aanbod binnen:

Onderwijs

 • 'Wijs Weerbaar', Marietje Kessels Project aan de bovenbouw van het regulier en speciaal basisonderwijs
 • 'Er is iets naars gebeurd': training als nazorg en preventie na een zedenzaak in de school, buurt, wijk of dorp. Vanaf groep 1 tot en met 8 binnen het basisonderwijs
 • Regulier en Speciaal voortgezet onderwijs:
 • Rots & Water-trainingen aan jongens
 • Zelfverdediging/weerbaarheidstrainingen aan meisjes
 • Voortgezet onderwijs: Agressie Regulatie Trainingen
 • ZMLK- onderwijs: Weerbaarheidstrainingen aan jongens en meisjes tot en met 20 jaar
 • Mytylscholen
 • Docenten en leerkrachten: 'Omgaan met agressie'

Zorg

 • Trainingen aan mensen met een verstandelijke beperking
 • Trainingen aan mensen met een lichamelijke beperking
 • Weerbaarheidstraining als onderdeel binnen dagbehandeling van vrouwen (Wen-Do)
 • Trainingen aan tienermoeders
 • Omgaan met agressie voor personeel

Welzijnswerk

 • Kinderen van 8 - 10 jaar
 • Kinderen van 10 - 12 jaar
 • Meiden van 12 - 18 jaar
 • Vrouwen
 • Vrouwen met geweldservaringen
 • Ouderen
 • Interculturele vrouwen- en meisjesgroepen o.a. in AZC's

Workshops en voorlichtingen

Naast trainingen geven we workshops aan bovenstaande groepen. Ook kunt u bij ons terecht voor een ouderavond, teambijeenkomst of voorlichting rondom weerbaarheid, preventie van pesten, preventie van seksuele intimidatie, kindermishandeling of een ander thema gerelateerd aan weerbaarheid.

Individuele begeleiding
We begeleiden individuele kinderen en volwassenen bij het vergroten van de individuele weerbaarheid. Dit kan zijn:

 • Agressie Regulatie Training
 • Vergroten van weerbaarheid na (seksueel) geweldservaringen.

Deze vorm van begeleiding kan bijvoorbeeld uit het 'rugzakje' of een PGB betaald worden.

Methodiekontwikkeling

 

Om op maat te kunnen werken ontwikkelen we regelmatig nieuwe methodieken en trainingen. In een latere nieuwsbrief zult u meer over dit onderdeel vinden.

Tips en Trends
Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging (www.bwz.nu)

De BWZ is dé belangenbehartiger voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging. Trainers in weerbaarheid, zelfverdediging en omgaan met agressie kunnen zich aansluiten als zij een erkend certificaat hebben. Lidmaatschap van de BWZ staat voor kwaliteit en professionaliteit. Alle leden hebben een gedegen weerbaarheidsopleiding (van tenminste een jaar) succesvol afgerond. Zij hebben aangetoond in staat te zijn te kunnen werken volgens de BWZ-methodiek: doelgroepgericht en met werkvormen die fysieke, mentale en verbale werkvormen integreren.

De BWZ is aangesloten bij NL Coach, kent een gedragscode en een klachtenregeling. Daarnaast maken de leden deel uit van een landelijk netwerk van collega's waarnaar ze kunnen doorverwijzen. BWZ-leden zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen en zijn dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Met de stopzetting van de subsidie van VWS voor methodiekontwikkeling en kwaliteitscontrole Weerbaarheid zijn de taken van de beroepsvereniging uitgebreid. Alle taken die voorheen vervuld werden door NISB (voorheen de aanbieder van de enige erkende opleiding tot docent Weerbaarheid en Zelfverdediging), zijn overgenomen door de BWZ en door Transact. De BWZ is nauw betrokken bij de inhoud en de examinering van de erkende opleidingen tot docent Weerbaarheid, die onder meer door Transact gegeven worden.

Wij zijn beiden lid van de Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging. We vinden het belangrijk om onze professionaliteit te bevestigen door lid te zijn van een goede beroepsvereniging. De BWZ staat voor kwaliteit, wat belangrijk is in een beroepsgroep waarin iedereen zich weerbaarheidstrainer kan noemen. Er worden veel korte Train de Trainer-programma's aangeboden, waarna mensen zich als freelance weerbaarheidtrainer aanbieden. De kwaliteit van deze docenten is erg verschillend. Door een docent te kiezen die is aangesloten bij de BWZ, is een instelling verzekerd van een kwalitatief goede docent.

Op de site van de BWZ kunt u docenten vinden, met daarbij hun specialisaties. Meer informatie over de BWZ is te vinden op www.bwz.nu