extra_info

Vrouw en Veiligheid (Weerbaarheidstraining voor vrouwen binnen het AZC)

Doel van de training
Het doel van de training is de weerbaarheid van de deelneemsters te vergroten, zodat ze beter voor zichzelf op kunnen komen in lastige of bedreigende situaties. Ze leren situaties beter in te schatten. Ze leren verbaal voor zichzelf op te komen en zich fysiek te verdedigen. Zo ervaren ze hun kracht en voelen ze zich zekerder en veiliger in de Nederlandse samenleving.

Thema's:

  • opkomen voor jezelf in alledaagse situaties
  • omgaan met stress en angst
  • veiligheid op straat en in het AZC
  • discriminatie
  • omgaan met stress
  • seksuele intimidatie en seksueel geweld door bekenden of onbekenden
  • positie en rechten van vrouwen
  • informatie over instellingen voor hulp en advies

Centraal in de training staan de wensen, ervaringen en beleving van de deelneemsters. Met de werkvormen in de oefeningen en tijdens de gesprekken wordt er rekening gehouden met de verschillende culturele achtergronden en ervaringen van de vrouwen. De thema's komen daardoor in iedere groep op verschillende wijze aan de orde. Er wordt gebruik gemaakt van video, verbale en non-verbale oefeningen, rollenspel en fysieke technieken. Bij alle thema's is onderlinge uitwisseling tussen de vrouwen heel belangrijk, waarbij de eigen achtergrond regelmatig aan de orde komt. Ook wordt er bij alle onderwerpen informatie gegeven over de Nederlandse samenleving en gepraat over hoe de deelneemsters deze beleven.

Trainingsopzet

  • De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur.
  • De eerste bijeenkomst is een workshop, waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van de training. De deelneemsters kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.