extra_info

'Weerbaar'
weerbaarheidstraining binnen het basisonderwijs

Doel van de training
Doel van de training is de sociale weerbaarheid van kinderen te vergroten. Sociaal weerbare kinderen kunnen voor zichzelf opkomen en oplossingen zoeken in moeilijke situaties. Daarnaast kan een sociaal weerbaar kind zich in een ander verplaatsen en de grenzen van een ander respecteren.

Inhoud van de training
De training is gericht op groep 7/8 van de basisschool. Juist in deze leeftijd worden kinderen steeds zelfstandiger en kunnen in lastige situaties terecht komen. Denk bijvoorbeeld aan geklierd, uitgescholden en gepest worden of door een groepje onder druk gezet worden om dingen te doen die niet oké zijn. Ze kunnen door een volwassene of leeftijdgenoot op een ongewenste manier worden aangesproken of met een seksuele intentie worden lastiggevallen. De training leert kinderen om dit soort situaties te herkennen en te voorkomen. Daarnaast leren ze wat ze in zo'n situatie kunnen doen. We praten hierover, maar we oefenen ook in een rollenspel hoe je je daadwerkelijk weerbaar op kan stellen. Houding, stemgebruik en uitstraling zijn daarbij heel belangrijk. We vergroten de fysieke weerbaarheid. Het vertrouwen in de fysieke mogelijkheden wordt groter door stoei- en worstelspelletjes, afweeroefeningen en technieken waarin je leert om los te komen als iemand je vastpakt. We besteden aandacht aan het aangeven van de eigen grenzen en we leren hoe je de grenzen van een ander kan respecteren. Hoe kun je samenwerken, hoe los je een ruzie op, hoe vraag je hulp en hoe kan je een ander helpen? Door een combinatie van kringgesprek, dvd-fragmenten, rollenspel en fysieke oefeningen en technieken vergroten we het zelfvertrouwen van de kinderen, waardoor ze sterker en weerbaarder in het leven staan.

In de lessen wordt aandacht besteed aan:

  • herkennen van gevoelens en het uiten daarvan
  • stellen van de eigen grenzen
  • conflicten op een goede manier oplossen
  • pesten
  • stoer doen en groepsdruk
  • grenzen van een ander respecteren
  • hulp vragen en hulp geven
  • ongewenst aangeraakt worden met een seksuele intentie
  • veiligheid op straat
  • kindermishandeling

Trainingsopzet
De training bestaat uit 12 lessen voor jongens en 12 lessen voor meisjes. Voordat de training begint vindt er een teambijeenkomst plaats, waarbij informatie over de training gegeven wordt. De groepsleerkracht is aanwezig bij de lessen. Op de ouderavond informeren we de ouders over de inhoud van de lessen en bespreken we wat ouders kunnen doen om de weerbaarheid van hun kind te vergroten. De laatste les is een open les, waarbij de ouders kunnen zien wat hun kind geleerd heeft in de training.

Train-de-trainer
Voor de training aan leerlingen brengt een trainer van buiten, met een gedegen opleiding tot weerbaarheidstrainer én de nodige ervaring veel extra’s mee. Toch is het niet altijd haalbaar om externe trainers aan te trekken. Daarnaast komen we regelmatig enthousiaste leerkrachten tegen die zelf graag de eigen groep de training willen geven.

Vandaar dat we regelmatig een train-de-trainer organiseren, waarna leerkrachten in staat zijn om de training aan de eigen groep te verzorgen.
De komende train-de-trainer start in het voorjaar of najaar van 2017. Klik hier voor meer informatie.