extra_info

Weerbaarheidstraining aan jongeren binnen het zmlk-onderwijs

Doel van de training
Het doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid van jongeren zodat ze:

 • in alledaagse situaties beter voor zichzelf kunnen opkomen en rekening kunnen houden met een ander
 • minder kwetsbaar worden ten opzichte van seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • beter kunnen reageren als ze gepest worden
 • groepsdruk leren weerstaan
 • beter hun grenzen kunnen aangeven en die van een ander kunnen respecteren als het gaat om relaties en seksualiteit.

Door de training gaan de jongeren positiever naar zichzelf kijken, worden ze steviger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. De training ondersteunt de leerlingen in het op een prettige en respectvolle manier aangaan van relaties met leeftijdgenoten.

Inhoud van de training
In een mentaal gedeelte leren de jongeren op een rustige, duidelijke manier hun grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen. Door spelvormen en oefeningen met houding, uitstraling en stemgebruik leren ze overtuigend NEE te zeggen. Daarnaast leren ze hoe ze voor hun wensen kunnen opkomen. We besteden aandacht aan hoe je grenzen van anderen kunnen zien en respecteren. We oefenen door middel van rollenspel situaties die ze zelf meemaken. Ook maken we gebruik van dvd-fragmenten.
In een fysiek gedeelte leren ze wat eenvoudige zelfverdediging, zodat ze zich ook fysiek wat steviger voelen. Ze leren hoe ze een klap kunnen afweren en hoe ze los kunnen komen als iemand ze vast pakt. Door te oefenen met stootkussens ervaren ze hun eigen kracht. Ze leren wanneer ze zich mogen verdedigen en wat ze kunnen doen als ze uitgedaagd worden.

Thema's die aan de orde kunnen komen:

 • opkomen voor jezelf
 • pesten en uitgescholden worden
 • groepsdruk weerstaan
 • veiligheid op straat
 • grenzen stellen ten opzichte van leeftijdgenoten
 • grenzen van anderen respecteren
 • verkering
 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • loverboys
 • risico's van moderne media
 • hulp vragen

De inhoud van de training verschilt per groep en sluit altijd aan bij het niveau en de beleving van de jongeren.
Ook kunnen thema's aan de orde komen die op school actueel zijn. De training wordt seksespecifiek aangeboden. Jongens en meisjes hebben verschillende behoeftes en kwaliteiten als het gaat om weerbaarheid. Een seksespecifieke benadering legt in beide groepen andere accenten en doet zo beide groepen beter tot hun recht komen. Ook praten jongens en meisjes in de puberteit makkelijker over lastige onderwerpen, zoals seksuele intimidatie, als ze onder elkaar zijn.

Trainingsopzet

 • Training van 10 à 16 bijeenkomsten van 1 of 1 ½ uur
 • Teambijeenkomst met informatie over inhoud en effect van de training en de rol van de docenten
 • Ouderbijeenkomst met informatie over de training en aandacht voor wat ouders kunnen doen om de weerbaarheid van hun kind te vergroten.

Train-de-trainer
Dit lesprogramma kan worden uitgebreid met een train-de-trainer, waarna de docent zelf de lessen in de groep kan verzorgen. In september 2014 start er een Train-deTrainer voor docenten die lesgeven in het SO of VSO.

Contact
Wanneer u interesse heeft in een training in de klas of in de train-de-trainer, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden en kosten.

Ik wil u attenderen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een vergelijkbare training in schooljaar 2014-2015. De aanvraag moet voor 25 april 2014 ingediend zijn.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de Gezonde School.
U kunt hier een folder van de training aan de leerlingen downloaden.