extra_info

Weerbaarheidstraining in het onderwijs aan kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking

Doel van de training
Het doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren zodat:

 • ze beter kunnen reageren op lastige, vervelende en bedreigende situaties; bijvoorbeeld als ze te maken krijgen met opdringerige vragen rondom hun handicap, met pesten, intimidatie of ongewenste intimiteiten
 • ze beter leren voor hun wensen op te komen en hun grenzen te stellen
 • door de training gaan de jongeren positiever naar zichzelf kijken, worden steviger en krijgen meer zelfvertrouwen

Inhoud van de training
Elke les bestaat uit een mentaal en een fysiek gedeelte. In een mentaal gedeelte leren de jongeren op een rustige, duidelijke manier hun grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen. Door oefeningen met houding, uitstraling en stemgebruik leren ze overtuigend NEE te zeggen. We oefenen, door middel van rollenspel, situaties die zijzelf meemaken. In een fysiek gedeelte leren ze zelfverdedigingstechnieken, zodat ze ook fysiek voor zichzelf op kunnen komen als dat nodig is. Ze leren los te komen als ze worden vastgepakt en leren ieder voor zich hun eigen kracht en mogelijkheden ten volle te benutten. Ook leren ze effectief gebruik te maken van bijvoorbeeld hun rolstoel, blindenstok of sterk ontwikkelde intuïtie.

Zo ontdekken ze dat ze meer kunnen dan ze zelf denken.
Thema's die aan de orde kunnen komen:

 • opkomen voor jezelf in alledaagse situaties
 • veiligheid op straat
 • zelfbeeld
 • omgaan met reacties van anderen op je handicap
 • pesten
 • contacten met leeftijdgenoten
 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • mishandeling
 • hulp vragen

Jongens en meisjes hebben verschillende kwaliteiten en behoeftes als het gaat om weerbaarheid. Daarom krijgen ze apart les in de bovenbouw van het SO en in het VSO. Een seksespecifieke benadering doet beide groepen beter tot hun recht komen. Jongens en meisjes praten in de puberteit makkelijker over lastige onderwerpen, zoals seksuele intimidatie, als ze 'onder elkaar' zijn.

Trainingsopzet

 • Training van 10 a 16 bijeenkomsten van 1, 1 ½ of 2 uur.
 • Teambijeenkomst met informatie over inhoud en effect van de training en de rol van de docenten.
 • Ouderbijeenkomst met informatie over de training en aandacht voor wat ouders kunnen doen om de weerbaarheid van hun kind te vergroten.

Wanneer u interesse heeft in een training kunt u altijd contact opnemen over de mogelijkheden en kosten.

Ik wil u attenderen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een training in schooljaar 2014-2015. De aanvraag moet voor 25 april 2014 ingediend zijn.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de Gezonde School.