extra_info

Weerbaarheidstraining voor vrouwen met een verstandelijke beperking

Doel van de training
Het doel van de training is om de weerbaarheid van de deelneemsters te vergroten zodat:

 • ze beter voor zichzelf kunnen opkomen
 • beter kunnen reageren als ze uitgescholden, gepest of geïntimideerd worden
 • minder kwetsbaar worden als het gaat om seksuele intimidatie/seksueel misbruik

Door de training ervaren de deelneemsters dat ze meer kunnen dan ze denken. Zo vergroten ze hun zelfvertrouwen, worden sterker, gaan positiever naar zichzelf kijken en gaan hun wensen en grenzen beter aangeven.

De inhoud van de training
Thema's die aan de orde komen:

 • opkomen voor jezelf in alledaagse situaties
 • zelfbeeld
 • pesten en uitgescholden worden
 • veiligheid en zelfstandigheid
 • vriendschap en relaties
 • wensen kunnen aangeven
 • grenzen kunnen stellen
 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • hulp vragen

Elke les bestaat uit een fysiek deel en een mentaal deel. In het mentale gedeelte praten we naar aanleiding van een video over opkomen voor jezelf, aanraken, vriendschap en relaties. Door middel van spelvormen zijn we bezig met hoe je je wensen kan aangeven en je grenzen kan stellen. Door oefeningen met houding, stem en uitstraling leren de deelneemsters overtuigend NEE te zeggen. We oefenen door middel van rollenspel situaties die ze zelf meemaken. Het fysieke deel begint altijd met een warming-up. Daarna doen we oefeningen om hard te kunnen schreeuwen en stevig te kunnen staan. De deelneemsters leren afweren, hoe ze loskomen als iemand ze vastpakt en hoe ze zonodig een klap of trap kunnen geven. Om de eigen kracht te ervaren oefenen we de technieken op stootkussens.

Trainingsopzet
De training bestaat uit 10 à 12 lessen van 2½ uur, inclusief een koffiepauze. De training wordt gegeven i.s.m. een medewerkster van MEE, NOVO of Humanitas. Zij speelt een rol in het contact tussen de deelneemster en haar netwerk. Voor de aanvang van de training is er een bijeenkomst, waarbij van iedere deelneemster iemand uit haar netwerk aanwezig is. Die contactpersoon komt regelmatig met de deelneemster terug op de training, zodat de deelneemster de gelegenheid heeft om over de training te praten als ze daar behoefte aan heeft. Daarnaast bespreken ze aan de hand van werkbladen hoe de deelneemster de geleerde vaardigheden ook in het dagelijks leven kan toepassen.

Als u interesse heeft in een training kunt u contact opnemen over mogelijkheden en kosten.