extra_info

Workshop 'Wensen en grenzen' voor jongens en workshop 'Wensen en grenzen'voor meisjes.

Workshop jongens: “Wensen en grenzen”
Jongens: wensen en grenzen in relaties/seksualiteit met leeftijdgenoten
Achtergrond:
Jongens vinden het vaak moeilijk om hun weg te vinden in relaties/ seks met meiden.
Zonder dat ze dit willen gaan ze soms te ver in het seksuele contact met meiden. Dit kan door wat ze in de media zien, ze erbij willen horen, of omdat ze onder druk worden gezet door de groep. De andere kant is dat meiden soms seksueel wervend gedrag hebben, wat bij de jongens verwachtingen oproept. De andere sekse trekt je aan, maar in het contact loop je ook risico om afgewezen te worden. Nog gecompliceerder wordt het als je niet op de andere sekse valt, maar op je eigen sekse.
Doel:
De jongens krijgen inzicht in welke verwachtingen ze van zichzelf en van elkaar hebben. De jongens krijgen inzicht in groepsdruk.
Ze leren hun eigen grenzen en die van anderen te herkennen en te respecteren.
Inhoud:
Afhankelijk van leeftijd, ervaringen, belevingswereld en wensen van school en de jongens zelf, kunnen onderstaande onderwerpen aan de orde komen:
Verliefd en verkering, vrijen en seks, seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, groepsdruk weerstaan, op een positieve manier contact leggen met meisjes en wanneer is seks eigenlijk oké ? 
Werkwijze:
In deze workshop zijn de jongens actief bezig. We doen oefeningen met houding en lichaamstaal, stoeivormen om grenzen te herkennen en die te respecteren. We praten n.a.v. dvd-fragmenten en spelvormen over de verschillende onderwerpen.

Er is vooraf contact met school/jongerenwerk om te horen wat er speelt bij die specifieke groep jongeren. Ook achteraf wordt besproken wat opviel in de workshop.


Workshop meisjes: “Wensen en grenzen”
Meisjes: wensen en grenzen in relaties/seksualiteit met leeftijdgenoten
Veel meiden vinden het moeilijk om hun grenzen aan te geven op het terrein van relaties en seksualiteit. Ze beginnen met seks terwijl ze er nog niet aan toe zijn en/of ze doen dingen op het gebied van seks die ze eigenlijk niet willen. Ze doen dit om er bij te horen, omdat ze denken dat iedereen dat doet of omdat ze onder druk worden gezet. Ze doen het omdat ze dat in de media zien of omdat ze op zoek zijn naar genegenheid, liefde of waardering.
Meiden weten soms niet meer wat ze wel en wat ze niet willen. Of ze weten wel dat ze iets niet willen, maar durven of kunnen niet overtuigend NEE zeggen.
Doel van de workshop:
De weerbaarheid van meiden vergroten, zodat ze beter durven en kunnen aan geven wat ze niet willen in een relatie en/of seksualiteit. Daarnaast leren ze hoe ze duidelijk kunnen maken wat ze juist wél willen.
Inhoud:
Afhankelijk van leeftijd, ervaringen, belevingswereld en wensen van school en de meiden zelf kunnen onderstaande onderwerpen aan de orde komen:
verliefd en verkering, vrijen en seks, seksuele intimidatie en reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag, ‘foute’ vriendjes en goede relaties, en
wanneer is seks eigenlijk oké?
In alle thema's is het aan kunnen geven van je grenzen én wensen een belangrijk aandachtspunt.
Werkwijze:
In deze workshop zijn de meiden actief bezig. We praten n.a.v. dvd-fragmenten en spelvormen. Om daadwerkelijk je wensen en grenzen aan te kunnen geven is durf en een overtuigende lichaamstaal onontbeerlijk. Daarom doen we veel oefeningen en spelvormen met houding en lichaamstaal, doen rollenspelen en soms zelfverdedigings-oefeningen.

Er is vooraf contact met school/jongerenwerk om te horen wat er speelt bij die specifieke groep jongeren. Ook achteraf wordt besproken wat opviel in de workshop.