extra_info

Weerbaar naar werk

In samenwerking met Weerwerk Groningen zijn we bezig met het ontwikkelen van een training voor alleenstaande ouders als ondersteuning in de toeleiding naar de arbeidsmarkt. De eerste training start september 2009. Hieronder is het programma beschreven. Het programma kan in aangepaste vorm ook worden ingezet voor andere doelgroepen in het kader van reintegratie.

Doel
Het vergroten van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de deelnemers, als bijdrage voor een succesvolle reïntegratie.

Subdoelen

 • De deelnemers hebben inzicht in hun houding en uitstraling en het effect hiervan op hun omgeving.
 • De deelnemers worden zich (meer) bewust van hun eigen grenzen en leren deze grenzen bij zichzelf te erkennen.
 • De deelnemers leren op een effectieve manier hun grenzen aan te geven.
 • De deelnemers ervaren hun fysieke kracht en kunnen deze op een positieve manier voor zichzelf inzetten.
 • De deelnemers worden zich meer bewust van hun innerlijke kracht en krijgen inzicht hoe zij dit in hun dagelijkse leven kunnen gebruiken.
 • De deelnemers voelen zich veilig op straat en weten hoe zij zullen kunnen reageren in een lastige tot gevaarlijke situatie.
 • De deelnemers krijgen meer inzicht in de manier waarop zij omgaan met hun eigen boosheid en agressie en leren deze in goede banen te leiden.
 • De deelnermers krijgen meer inzicht n hun kwaliteiten en kunnen deze presenteren.

Opzet van de training
De training bestaat uit 14 dagdelen van 3 1/2 uur. De training heeft een actief karakter. Door middel van diverse oefeningen en werkvormen  wordt er gewerkt aan de bovenstaande doelen. De training heeft een rustige opbouw en biedt mensen met weinig ervaring met sport de mogelijkheid om op een rustige manier te wennen aan het ‘letterlijk in beweging komen’.

Thema's 

 • Aarden, centreren, focussen
 • Houding en uitstraling
 • Grenzen
 • Grenzen aangeven naar onbekenden
 • Grenzen aangeven naar bekenden
 • Veiligheid op straat
 • Veiligheid in en om het huis
 • Fysieke en mentale kracht
 • Eigenwaarde
 • Samenwerken
 • Zelfbeheersing
 • Weerbaar zijn in een nieuwe werksituatie
 • Afsluiting met oog op de toekomst

De werkvormen die gebruikt worden zijn:

 • Uitgebreide warming-up om een begin te maken met het opbouwen en/of verbeteren van uithoudingsvermogen en kracht
 • Diverse werkvormen rond houding, uitstraling, kracht ervaren, stemgebruik en grenzen
 • Diverse spelvormen die gericht zijn op competitie of samenwerken
 • Diverse technieken om los te komen uit verschillende grepen
 • Diverse trap- en stoottechnieken
 • Rollenspellen
 • Video
 • Verwerkingsopdrachten in de vorm van een handboek

Verder zitten de volgende onderdelen vast in het programma:

 • Warming-up waarbij de deelnemers leren doelen te stellen en hun grenzen te verleggen.
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen om te leren ontspannen en weer in contact met hun lichaam te komen.
 • Oefenen van zelfverdedigingstechnieken en het loskomen uit diverse grepen om het zelfvertrouwen te vergroten en hun fysieke kracht te leren inzetten.
 • Verwerkingsopdrachten bespreken om de het geleerde zoveel mogelijk toepasbaar te maken in hun dagelijks leven.

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen.