extra_info

Weerbaarheidstraining aan kinderen in het ZMLK onderwijs, SO


Doel van de training

  • De weerbaarheid van leerlingen vergroten, zodat ze in alledaagse situaties beter voor zichzelf op kunnen komen en beter rekening kunnen houden met een ander.

Een aanvullend doel kan zijn

  • De weerbaarheid van de leerlingen vergroten zodat ze minder kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van seksuele intimidatie/misbruik. In het SO wordt op een speelse manier de basis gelegd.

 
Inhoud van de training

In de lessen zullen de basisprincipes van weerbaarheid aan de orde komen.
Gestart wordt met: ‘gevoelens’, ja-gevoel en nee-gevoel, laten merken wanneer je iets prettig vindt en met een overtuigende lichaamstaal aan kunnen geven wanneer je iets niet prettig vindt. Het aanleren van 3 stappen om te reageren op vervelend gedrag van anderen. Naast het kunnen aangeven van de eigen grenzen is er aandacht voor het herkennen van de grenzen van een ander en het respecteren daarvan. Daarnaast is er aandacht voor contact leggen met andere kinderen, in de belangstelling staan en het vergroten van een positief zelfbeeld.

Daarna kan eventueel aandacht besteedt worden aan: lichaamsbesef, aanraken  en hoe je kunt laten merken wat je prettig vindt en wat niet. Dan wordt er ook aandacht besteed aan hoe je kunt zien wat een ander wel of niet wil. Vervolgens komt aan de orde wat  privé-plekken zijn en wanneer bloot gewoon is en wanneer niet. De leerlingen leren wat ze kunnen doen als ze op een ongewenste manier aangeraakt worden. Niet mee gaan met een onbekende op straat wordt besproken, evenals hulp vragen.

Dit alles komt aan de orde aan de hand van het voorlezen van verhalen,gesprek, spelvormen en oefeningen, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen. Er worden 6 tot 12 lessen gegeven aan de leerlingen.

 Trainingsopzet

  • 6 tot 12 lessen aan leerlingen
  • Teambijeenkomst met informatie over de lessen en de rol van de leerkrachten in het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen op dit terrein
  • Ouderavond met informatie over de lessen en aandacht voor vragen van ouders rondom dit thema.

Train-de-trainer
Dit lesprogramma kan worden uitgebreid met een train-de-trainer waarna leerkrachten zelf de lessen in de groep kunnen verzorgen.

Contact
Wanneer u interesse heeft in een training in de klas of in de train-de-trainer, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden en kosten.
Vaak is het mogelijk om voor een training (gedeeltelijk) subsidie aan te vragen. Hierin kan ik u adviseren.