extra_info

Weerbaarheid Schoolbreed in het basisonderwijs
'aandacht voor weerbaarheid binnen de hele school'

Doel van het project

  • In de hele school weerbaarheid op de agenda zetten.
  • Thema’s die in de groepen belangrijk zijn aan de orde laten komen.
  • De weerbaarheid van leerlingen vergroten, zodat ze beter voor zichzelf op kunnen komen in lastige of bedreigende situaties. Ze leren hun grenzen te stellen en die van een ander te respecteren.

Inhoud van het project
Een weerbaarheidtrainer geeft 5 lessen rondom weerbaarheid aan alle groepen op school, voorafgegaan door een teambijeenkomst en een ouderavond. Op de, actieve,  ouderavond is er aandacht voor hoe je als ouder de weerbaarheid van je kind kunt vergroten.

In de lessen wordt aandacht besteed aan algemene weerbaarheidvergroting met daarbij het accent op één thema, welke per groep kan verschillen.

Thema’s kunnen zijn:

  • pesten/plagen
  • groepsdruk
  • positief met elkaar omgaan
  • aanraken/seksuele intimidatie
  • kindermishandeling
  • hulp vragen
  • internet

De thema’s worden door de school bepaald naar aanleiding van wat er speelt in de groepen én de wensen van leerkrachten en ouders.

Door middel van onder andere schriftelijke lessuggesties van de trainer gedurende én na afloop van het project, is iedere leerkracht bij de lessen betrokken en kan na beëindiging van het project zelf verder met de behandelde thema’s. Ook in de jaren daarna.

In een extra teambijeenkomst wordt meestal één thema uitgediept.

Train-de-Trainer
Dit project kan worden uitgebreid met een Train-de-Trainer, waarbij leerkrachten meer achtergrondinformatie krijgen over één of meerdere thema’s en getraind worden in het geven van de verschillende werkvormen.