extra_info

“Wijs Weerbaar”
'Weerbaarheidstraining voor het voortgezet onderwijs'

Achtergrond van de training
De training “Wijs Weerbaar” is een weerbaarheidstraining voor leerlingen uit klas 1-2 van het voortgezet onderwijs. Het project is 10 jaar geleden opgezet in samenwerking met de GGD Groningen en het Lauwerscollege Zuidhoorn. De training wordt inmiddels op meerdere scholen gegeven. De training aan leerlingen bestaat uit 12 lesuren in de klas, gegeven door een docent, en 6 lesuren in de gymzaal, gegeven door de docent L.O. Voor de leerlingen is er een leerlingenschrift beschikbaar. De training wordt sekse-specifiek aangeboden. Voorafgaand aan de training vindt een ouderavond plaats.

Doel van de training
Het doel van de training is de weerbaarheid van jongeren te vergroten, door het leren kennen van de eigen grenzen en daar op een respectvolle manier voor op kunnen komen. Zo leren ze te handelen in lastige en/of bedreigende situaties. Ze leren verbaal voor zichzelf op te komen en zonodig ook fysiek. Daarnaast leren ze de grenzen van een ander te respecteren. Ze leren hun zelfbeheersing te bewaren en hoe ze rustig kunnen blijven als ze worden uitgedaagd. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich zekerder en veiliger. De training levert een bijdrage een de openheid tussen leerlingen en een goede sfeer in de groep.

Inhoud van de training
In een mentaal gedeelte leren de jongeren grenzen van anderen te herkennen en te respecteren. Ze leren op een rustige, duidelijke manier hun eigen grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en hulp te vragen als dat nodig is. Door oefeningen met houding, uitstraling en stemgebruik leren ze overtuigend ‘NEE’ te zeggen. We oefenen, door middel van rollenspel, situaties die ze zelf meemaken. Ook maken we gebruik van video/dvd.

In een fysiek gedeelte leren ze zelfverdedigingstechnieken, zodat ze ook fysiek voor zichzelf op kunnen komen als dat nodig is. Zo leren ze een klap afweren, loskomen uit grepen en eenvoudige trap- en stoottechnieken. Ze leren wanneer ze de verschillende technieken mogen gebruiken en hoe ze zichzelf kunnen beheersen als ze uitgedaagd worden.

Thema's die aan de orde komen:

  • omgaan met gevoelens
  • pesten en uitgescholden worden
  • groepsdruk weerstaan
  • veiligheid op straat, zinloos geweld
  • grenzen stellen in de omgang met leeftijdgenoten
  • grenzen van anderen respecteren
  • seksuele intimidatie/seksueel misbruik
  • kindermishandeling
  • risico’s van moderne media, p.c./msn
  • hulp vragen

Trainingsopzet
De training bestaat uit 12 lessen in de klas en 6 lessen in de gymzaal. De jongens en meisjes krijgen apart les. Accenten verschillen per sekse. Er wordt gebruik gemaakt van video, rollenspel, gesprek, oefeningen met houding en stemgebruik en enige zelfverdedigingstechnieken. De leerlingen krijgen een schrift met ondersteunende opdrachten. (klik hier voor een voorbeeld pagina)Vooraf vindt er een ouderavond plaats.

Train-de-Trainer
In deze training worden docenten geschoold om de weerbaarheidstraining zelf aan eigen leerlingen te kunnen geven. Voor meer informatie link naar Train-de-Trainer.