extra_info

Omgaan met agressie binnen de zorg

Doelgroep
Medewerkers binnen de zorg.

Doel van de training
De deelnemers voelen zich veiliger en weerbaarder. Ze kunnen adequaat reageren op agressie en grensoverschrijdend gedrag. 

Inhoud van de training
Naast theorie staat oefenen en ervaren centraal tijdens de trainingsdagen. Door middel van fysieke oefeningen en rollenspellen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen manieren van reageren op agressie en het effect hiervan op een ander. Hiervoor wordt onder andere gewerkt met een trainingsacteur.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen in de training:

  • Verschillende soorten van agressie waaronder agressie veroorzaakt door: psychische problematiek, alcohol en drugs en culturele miscommunicatie
  • Hoe je houding kan bijdragen in het voorkomen van agressie
  • Hoe agressie te verminderen(de-escalatietechnieken)
  • Omgaan met lastig tot agressief gedrag
  • Fysieke veiligheid van de medewerkers
  • reageren op seksuele intimidatie
  • Weerbaarheid vergroten van de medewerkers
  • Grenzen kunnen aangeven
  • Omgaan met eigen stressreactie

Naast deze onderwerpen is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en ervaringen.

De training bestaat uit vier dagdelen. Op één van de trainingsdagen is een trainingsacteur aanwezig. De deelnemers krijgen een reader met achtergrondinformatie.

Deze training wordt gegeven door Jantien Lindeboom van Lindeboomtrainingen en Marieke van Veen.
Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen.

Ook éénmalige workshops op het gebied van seksuele intimidatie, het hanteren van agressie, veiligheid onderweg en grenzen stellen behoort tot de mogelijkheden.