extra_info

Omgaan met agressie voor winkelpersoneel

Doelgroep
Winkelpersoneel

Doel van de training
De deelnemers voelen zich veiliger en weerbaarder. Ze kunnen door middel van hun houding agressie voorkomen. Ze hebben handvaten voor het omgaan met lastig tot agressief gedrag van klanten. Ze hebben kennis over hoe te handelen bij diefstal.

Inhoud van de training
Naast theorie staat oefenen en ervaren centraal tijdens de trainingsdagen. Door middel van fysieke oefeningen en rollenspellen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen manieren van reageren op agressie en het effect hiervan op een ander. Hiervoor wordt onder andere gewerkt met een trainingsacteur.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

  • Verschillende vormen van agressie
  • Hoe je houding kan bijdragen in het voorkomen van agressie
  • Hoe agressie te verminderen(de-escalatietechnieken)
  • Omgaan met lastige klanten
  • Fysieke veiligheid van de medewerkers
  • Hoe te handelen bij winkeldiefstal
  • Weerbaarheid vergroten van de medewerkers
  • Omgaan met eigen stressreactie

Naast deze onderwerpen is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en ervaringen.

De training bestaat uit twee trainingsdagen. Op één van de trainingsdagen is een trainingsacteur aanwezig. De deelnemers krijgen een reader en het boek: “Effectief omgaan met agressie en zinloos geweld”

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen