extra_info

Omgaan met agressie binnen de Horeca

Doelgroep
Horecapersoneel

Doel van de training
De deelnemers voelen zich veiliger en weerbaarder. Ze kunnen door middel van hun houding agressie voorkomen. Ze hebben handvaten voor het omgaan met lastig tot agressief gedrag van klanten. Ze weten hoe zij regels kunnen handhaven en klanten kunnen aanpreken op het niet naleven van deze regels.

Inhoud van de training
Naast theorie staat oefenen en ervaren centraal tijdens de trainingsdagen. Door middel van fysieke oefeningen en rollenspellen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen manieren van reageren op agressie en het effect hiervan op een ander. Hiervoor wordt onder andere gewerkt met een trainingsacteur.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

  • Verschillende vormen van agressie
  • Agressie veroorzaakt door alcohol en drugs
  • Hoe je houding kan bijdragen in het voorkomen van agressie
  • Hoe agressie te verminderen(de-escalatietechnieken)
  • Omgaan met lastige klanten
  • Fysieke veiligheid van de medewerkers
  • Weerbaarheid vergroten van de medewerkers
  • Regelhandhaving
  • Omgaan met eigen stress reactie

Naast deze onderwerpen is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en ervaringen.

De training bestaat uit twee trainingsdagen. Op één van de trainingsdagen is een trainingsacteur aanwezig. De deelnemers krijgen een reader en het boek: “Effectief omgaan met agressie en zinloos geweld”

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen