extra_info

Weerbaarheid voor kinderen van 7-10 jaar

Doel
Op speelse wijze de weerbaarheid van de kinderen vergroten, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Ze kunnen beter voor zichzelf opkomen en beter reageren op situaties waarin ze zich bang of onzeker voelen.

Inhoud van de cursus

Thema's:

  • Voor jezelf opkomen
  • Invoegen in een groepje
  • Nee durven zeggen
  • Initiatief nemen
  • Ruzies oplossen
  • Reageren op plagen en pesten
  • Hulp vragen
  • Veiligheid op straat

Welke van bovenstaande thema's aan de orde komen, hangt vooral af van wat er speelt bij de kinderen die deelnemen. We sluiten aan bij hun ervaringen en beleving. Bovenstaande thema's komen op een speelse wijze aan de orde door middel van spelvormen, stoei-spelletjes, houdingsoefeningen, voorlezen van verhalen, rollenspel en gesprek. We oefenen hoe de kinderen duidelijk kunnen zeggen wat ze wel en niet willen, zodat ze ook ruzies met de mond kunnen oplossen. Maar we oefenen ook eenvoudige fysieke technieken, zoals een klap of trap afweren, loskomen als iemand je vast pakt en zonodig iemand van je afduwen. We oefenen eenvoudige traptechnieken en we bespreken wanneer je die mag gebruiken. We oefenen met kussens, zodat ze merken dat ze sterker zijn dan ze denken.

Trainingsopzet
De cursus bestaat uit 8 tot 10 lessen van 1 uur. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Voor actuele trainingen en kosten klik op actuele agenda.