extra_info

Training geweldloos en weerbaar communiceren

Achtergrond van de training
Op initiatief van de gemeente Emmen hebben we een programma ontwikkeld rondom weerbaarheid en communicatie. Dit aanbod is ontstaan naar aanleiding van vragen uit het onderwijs om, naast het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen, ook aandacht te besteden aan het voorkomen van conflicten en het vergroten van de vaardigheden van leerlingen om op een positieve manier met elkaar te praten.

Doel
Het doel van de training is de leerlingen kennis te laten maken met geweldloos communiceren en hen vaardigheden aan te leren, waarbij ze op een positieve manier conflicten op kunnen lossen. Hierbij leren de leerlingen opmerkingen en gedrag van andere leerlingen zich niet persoonlijk aan te trekken, maar achter deze woorden te kijken naar de eigenlijke behoeften van de ander. Wanneer leerlingen een situatie niet meer kunnen oplossen door geweldloos te communiceren en andere kinderen over grenzen heen gaan, worden er een aantal strategieën aangeleerd om zich weerbaar op te stellen.

Inhoud
De training bestaat uit 10 lessen van 2 uur, gegeven door Wijs Weerbaar. Elke les is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel wordt gegeven in het klaslokaal door middel van diverse oefeningen, filmmateriaal en verwerkingsopdrachten. Het tweede deel vindt plaats in de gymzaal, waarbij de leerlingen met actieve oefenvormen aan de slag gaan met de verschillende onderwerpen. De leerlingen ontvangen een leerlingenschrift met verwerkingsopdrachten en werken in de klas met de strategieposters.  De training bestaat uit een basisprogramma van 8 lessen: 

Les 1    Houding en lichaamstaal
Les 2    Respectvol communiceren
Les 3    Gevoelens
Les 4    Eigenwaarde
Les 5    Grenzen
Les 6    Groepsdruk
Les 7    Pesten
Les 8    Hoe maken we van onze groep een positieve groep?

Daarnaast kan de school uit onderstaande onderwerpen twee keuzelessen kiezen:

  • Omgaan met je eigen boosheid en agressie
  • Kindermishandeling
  • Digitaal pesten
  • Seksualiteit en grenzen (seksespecifiek)

Trainingsopzet
Het schoolteam wordt door middel van een teambijeenkomst geïnformeerd over de inhoud van het programma. Ouders worden betrokken bij het project middels een actieve ouderavond, waarbij zij kennis maken met de inhoud van het programma en tevens een aantal handvaten krijgen aangereikt hoe zij de weerbaarheid van hun kind kunnen vergroten. Daarbij krijgen ouders inzicht in hoe ze hun kinderen kunnen leren om conflicten op een positieve manier op te lossen. De training is bedoeld voor groep 7 en 8 en kunnen ook gegeven worden binnen het speciaal onderwijs. Voor het speciaal onderwijs is het programma aangepast.

Train-de-Trainer
Dit project kan worden uitgebreid met een Train-de-Trainer, waarna leerkrachten in staat zijn de lessen zelf te geven aan hun eigen groep.

Download hier de folder.