extra_info

Trainingen ROTS en WATER

In alle trainingen van Wijs Weerbaar zitten elementen uit het Rots en Water programma. Na het volgen van de rijkserkende opleiding “Docent Zelfverdediging en Weerbaarheid” heb ik bij het Gaduka- instituut de Rots en Water scholing gevolgd, evenals de specialisatie “meisjes en vrouwen”en “rots en water en autismestoornissen”.
De onderstaande weerbaarheidstraining “Rots en Water” is geheel geënt op methodiek “rots en water” van het Gadaku-instituut.

Rots en Water training
De training “Rots en Water” is een training waarbij vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt.
Deelnemers doen fysieke oefeningen met elkaar en vergroten daarbij hun sociale en mentale vaardigheden. Na het doen van de oefeningen wordt erop teruggekeken. Zelfreflectie is dan ook een belangrijk element van de training. Ook het vergroten van het zelfvertrouwen is een belangrijk element van de training. Dat geld voor alle deelnemers; jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Er zijn ook verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Zij hebben verschillende kwaliteiten en dus ook andere dingen te leren. Vandaar dat bij de trainingen aan jongens en mannen meer aandacht is voor zelfbeheersing en bij meisjes en vrouwen meer aandacht voor het ervaren van de eigen kracht.
Voor een ieder geldt dat de cursus de deelnemers stimuleert hun kwaliteiten en kracht te ontdekken en te laten zien. De training draagt bij aan vergroten van de eigen weerbaarheid, maar zeker ook het ervaren van contact en verbondenheid met anderen.

Rode draden in de training zijn:
1. Leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en focussen ( het richten van je aandacht )
2. Ontwikkelen van de driehoek: lichaamsbewustzijn- emotioneel bewustzijn- zelfbewustzijn. Door meer bewust te zijn van je lichaam  en wat het wil vertellen, krijg je meer zicht op je eigen manier van reageren en je eigen emoties. Hierdoor ontwikkel je meer zelfbewustzijn.
3. Fysieke communicatievormen als basis voor een de ontwikkeling van een meer verbale vorm van communiceren.
4. Het rots en water concept. De harde, onwrikbare rotshouding, versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept komt gedurende de hele training terug. Niet alleen in het stukje rond afweren van een aanval, waarbij je de aanval kunt afweren door hard aangespannen spieren (rots), maar ook door het beweeglijk meegaan met de energie van de ander (water).
Maar ook in de dagelijkse omgang met anderen. Zo kun je bij een gesprek kiezen voor een rotsopstelling of een wateropstelling. Gedurende de training zullen de deelnemers merken wat de verschillende kwaliteiten zijn van Rots en Water en zullen ze ervaren dat ze beide kwaliteiten in zich hebben. Ze leren beide kwaliteiten te ontwikkelen, ook die kwaliteit die niet direct bij hun past, en leren beide te gebruiken.

Hoe de training er precies uitziet en wat er aan de orde komt, zal afhangen van de leeftijd en groep zelf. Zo zal in een kindergroep aandacht zijn voor plagen en pesten en de rots en watermanieren waarmee je kunt reageren. In de pubergroep aan jongens zal door middel van boksen met bokshandschoenen zelfbeheersing en groepsdruk aan de orde komen, terwijl bij meiden het standvastig (rots) aangeven van grenzen met leeftijdgenoten een flink accent krijgt. Ook de oefenvormen zijn natuurlijk passend bij de groep. Zo zullen in de jongste groepen (vanaf 6 jaar) de lessen speels en afwisselend zijn, terwijl in de jongerengroepen de toon ‘volwassener’ is en er langer aan één thema gewerkt wordt.  

Trainingen Rots en Water worden gegeven aan:
• Kinderen vanaf 6 jaar
• Jongensgroepen vanaf 13 jaar
• Meidengroepen vanaf 13 jaar
• Vrouwengroepen
• Mannengroepen

De trainingen worden gegeven;
• Op scholen, zowel SO, VO als het speciaal onderwijs”en ZMLK- onderwijs.
• Op opleidingen, ROC’s, MBO, HBO-opleidingen of beroepsonderwijs
• In het welzijnswerk, zoals binnen buurthuizen
• In de zorg

Daarnaast is het mogelijk om een éénmalige workshop ‘Rots en Water’ te geven. Dat kan een kennismakingsworkshop zijn, of een workshop rond een thema uit het programma.

Autisme:
Het is ook mogelijk om individueel of in kleine groepjes een training te geven aan kinderen, jongeren of volwassenen met een autismestoornis. Zie deze link. Tot slot:
Als u meer wilt weten over de rots en water trainingen, kunt u altijd contact opnemen.
Voor meer informatie over het Gadaku-instituut zie; www.rotsenwater.nl