extra_info

Weerbaarheidstraining/sociale vaardigheidstraining  voor jonge kinderen van 6 tot 8 jaar

In deze training voor jonge kinderen wordt op een speelse manier aandacht besteed aan het omgaan met leeftijdsgenootjes.

We besteden aandacht aan:

  • Stevig staan
  • Je stem gebruiken
  • Lichaamstaal goed gebruiken
  • Aangeven wat je graag wilt
  • Nee kunnen en durven zeggen
  • Opkomen voor jezelf
  • In de belangstelling durven staan
  • Contact leggen met andere kinderen
  • Reageren op plagerijtjes en pestgedrag
  • Positief omgaan met andere kinderen

Een aantal onderwerpen komt als thema aan de orde. Andere komen gedurende de hele cursus aan bod. De kinderen zijn er door middel van bewegingsoefeningen en spelvormen mee bezig, waardoor ze, vaak ongemerkt, oefenen met verschillende vaardigheden. Soms praten we even naar aanleiding van een verhaal of doen een klein rollenspel. Zo krijgen ze een steuntje in de rug en gaan met meer zelfvertrouwen en plezier met andere kinderen om.

Voor wie:
Deze cursus is voor kinderen die het lastig vinden om in de belangstelling te staan of contact te leggen met andere kinderen. Voor kinderen die moeite hebben met reageren op plagerijtjes of pestgedrag van andere kinderen. Voor kinderen die beter voor zichzelf mogen opkomen of wat extra’s kunnen gebruiken op het gebied van weerbaarheid.

Ouders:
Voor veel kinderen is het meedoen met de cursus best spannend, vandaar dat bij de eerste les de ouders even mogen blijven. 
Voordat de training start vindt er een ouderavond plaats. Op de ouderavond ontvangt u meer informatie over de training en krijgt u ook handvatten mee om uw kind verder te ondersteunen. Voor meer informatie zie ouderavond.            

Praktische informatie:
Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en start één keer per jaar. Zie voor data en kosten  zie de actuele agenda.

Daarnaast wordt deze cursus op aanvraag van instellingen als het CJG, scholen of het welzijnswerk gegeven. 

U kunt hier de folder downloaden.