extra_info

Thema-bijeenkomst: "Hoe vergroot je de weerbaarheid van je kind/puber?"

Een thema-avond over weerbaarheid bestaat uit een korte inleiding en een actief gedeelte.
We starten meestal met een korte inleiding over weerbaarheid, waarna de ouders in groepjes gaan praten over door ons opgestelde vragen rond weerbaarheid. Het doel daarvan is dat ouders ervaringen uitwisselen rond het thema weerbaarheid en zo elkaar ondersteunen.

Nadat ouders in de groepjes de vragen besproken hebben, komen we in de grote groep terug enkele vragen die besproken zijn. Aan de hand van die vragen bekijken we wat de ouders kunnen om de weerbaarheid van hun zoon of dochter te vergroten.

Daarnaast doen we vaak enkele oefeningen rond lichaamstaal, zodat de ouders handvatten hebben om te oefenen met hun kinderen.

Voor ouders van jonge kinderen  zijn  dit enkele vragen die besproken worden:

 • Uw kind laat zich de kaas van het brood eten. Wat kunt u daaraan doen?
 • Waarschuwt u uw kinderen om niet mee te gaan met onbekenden of worden ze daar bang van?
 • U hoort van andere ouders dat uw kind andere kinderen pest. Hoe gaat u daarmee om?
 • Als uw kind met een bepaald kind speelt, heeft het altijd ‘stoute’ dingen gedaan. Hoe reageert u daarop?
 • Mijn kind mag best terug slaan als iemand hem/haar wat doet, anders red je het niet.  Bent u het hiermee eens?
 • Mijn kind speelt wel eens doktertje. Wanneer vindt u dat niet goed? Weet uw kind dat?


Voor ouders van oudere kinderen/pubers  bespreken we o.a. onderstaande vragen:

 • U merkt dat uw kind dingen doet die niet goed zijn, omdat het bij de groep wil horen. Hoe reageert u hierop?
 • U denkt dat uw kind ergens mee zit. Hoe gaat u daarmee om?
 • Aan MSN, chatten en communiceren via hyves of een andere profielsite zitten gevaren. Wat doet u met dat gegeven?
 • U merkt dat uw kind gepest wordt. Hoe kunt u uw kind helpen?
 • Bespreekt u met uw kind wat seksuele intimidatie is? Zo, ja hoe? Zo, nee, wat is uw overweging?
 • U hoort dat uw kind in het winkelcentrum mensen lastig valt. Wat doet u?


Deze ouderbijeenkomsten kunnen binnen een school of instelling gegeven worden. Zowel binnen de kinderopvang, de basisschool als het voortgezet onderwijs.
Daarnaast kunnen de Centra voor Jeugd en Gezin een ouderbijeenkomst organiseren.
Als  u daarvoor belangstelling heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Ook worden er regelmatig ouderbijeenkomsten aangeboden via de open inschrijvingen.

Zie voor data de actuele agenda.