extra_info

Weerbaarheidstraining aan mensen met een verstandelijke beperking.

Doel van de training
Het doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid van de deelnemers zodat:

 • ze beter voor zichzelf op kunnen komen
 • ze minder kwetsbaar worden ten opzichte van seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • ze zich niet schuldig maken aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • ze beter kunnen reageren als ze gepest of geïntimideerd worden
 • ze (groeps)druk leren weerstaan
 • beter hun wensen kunnen aangeven

Door de training gaan de deelnemers positiever naar zichzelf kijken, worden ze steviger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. De training wordt aan mannen en vrouwen apart gegeven.

Inhoud van de training
Veel mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk om hun eigen grenzen te herkennen en daarvoor op te komen. In een mentaal gedeelte leren de deelnemers wanneer ze iets oké/prettig vinden en wanneer niet. Ze leren op een rustige, duidelijke manier hun grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen. Door oefeningen met houding, uitstraling en stemgebruik leren ze overtuigend NEE te zeggen. We oefenen door middel van rollenspel situaties die ze zelf meemaken. Ook maken we gebruik van dvd-fragmenten. We praten niet alleen over hoe ze hun grenzen kunnen stellen, maar ook over hoe ze aan kunnen geven wat ze wel willen. Naast het kunnen aangeven van de eigen wensen en grenzen is er aandacht voor het hoe je de grenzen van een ander kunt zien en die kunt respecteren.
In een fysiek gedeelte leren ze zelfverdedigingstechnieken, zodat ze ook fysiek voor zichzelf op kunnen komen als dat nodig is. Door het doen van fysieke technieken ervaren ze hun eigen kracht en merken ze meer kunnen dan ze denken. Dat geeft zelfvertrouwen, zodat ze ook verbaal én met gebruik van een overtuigende lichaamstaal voor zichzelf op kunnen komen.

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn:

 • pesten en uitgescholden worden
 • (groeps)druk weerstaan
 • veiligheid op straat
 • de eigen grenzen stellen
 • grenzen van anderen respecteren
 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • vriendschap en relaties
 • voor jezelf op kunnen komen
 • wensen aan kunnen geven
 • hulp vragen

De training sluit aan bij het niveau en de beleving van de deelnemers. Iedere training wordt op maat gemaakt bij die specifieke groep. Ook kunnen thema's aan de orde komen die op spelen in woonvorm, werk- of dagbesteding.

De training wordt seksespecifiek aangeboden. Mannen en vrouwen hebben verschillende behoeftes en kwaliteiten als het gaat om weerbaarheid. Een seksespecifieke benadering legt in beide groepen andere accenten en doet zo beide groepen beter tot hun recht komen. Vaak ligt het accent in de vrouwengroepen wat meer op het kunnen opkomen voor zichzelf, terwijl in de mannengroepen grenzen respecteren vaak wat meer aandacht krijgt. Het fysieke deel is bij de vrouwen wat meer gericht op zelfverdediging en het ervaren van de eigen kracht. Bij de mannen worden er fysieke oefeningen gedaan om te oefenen met het stellen van de eigen grenzen en het respecteren van de grenzen van een ander.

Trainingsopzet

 • Training van 8 à 16 bijeenkomsten van 1, 1 ½ of 2 uur
 • Bijeenkomst met informatie voor personeel/verzorgers/medewerkers over inhoud en effect van de training. Ook is er aandacht voor hoe de medewerkers de deelnemers kunnen ondersteunen in het in praktijk brengen van het geleerde.
 • Desgewenst kan er aan het team van een instelling een scholingsmiddag gegeven worden over een specifiek thema zoals: herkennen en handelen van pestgedrag, signaleren van seksueel misbruik en handelen na een vermoeden, herkennen van en reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag (vlaggensysteem), veiligheid op straat enz.  

In het magazine van het Skan-fonds, MEDE, is een prachtig artikel opgenomen over de door mij gegeven trainingen. Klik hier om het artikel te bekijken.

Wanneer u interesse heeft in een training kunt u contact opnemen over de mogelijkheden en kosten.