extra_info

 

Workshops “Wensen en grenzen” aan klassen in het voortgezet onderwijs of aan groepen in het jongerenwerk.

Deze workshops worden meestal op school aan hele klassen gegeven, waarbij de groep gesplitst wordt in een jongensgroep en een meidengroep. De workshop aan jongens wordt gegeven door een man, de meiden krijgen de workshop van een vrouw.

 

Workshop jongens: “Wensen en grenzen"
wensen en grenzen in relaties/seksualiteit met leeftijdgenoten

Jongens vinden het vaak moeilijk om hun weg te vinden in relaties/ seks met meiden. Zonder dat ze dit willen gaan ze soms te ver in het seksuele contact met meiden. Dit kan door wat ze in de media zien, doordat ze erbij willen horen of omdat ze onder druk worden gezet door de groep. De andere kant is dat meiden soms seksueel wervend gedrag laten zien, wat bij de jongens verwachtingen oproept. De andere sekse trekt je aan, maar in het contact loop je ook risico om afgewezen te worden. Nog lastiger wordt het als je niet op de andere sekse valt, maar op je eigen sekse.

In deze workshop krijgen de jongens meer inzicht in welke verwachtingen ze van zichzelf en van elkaar hebben en welke rol groepsdruk daarbij speelt. Ze leren hun eigen grenzen beter kennen en aan te geven, én leren de grenzen van anderen te herkennen en te respecteren. De onderwerpen die in de workshop aan de orde komen zijn afhankelijk van de leeftijd, ervaringen, belevingswereld en wensen van de jongens zelf én van de wensen van school/jongerenwerk. We spelen in op wat er speelt in de groep. Onderstaande onderwerpen kunnen aan de orde komen: verliefd en verkering, vrijen en seks (wanneer is seks eigenlijk oké?), seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, groepsdruk weerstaan en op een positieve manier contact leggen, en relaties aan te gaan met leeftijdgenoten.
In deze workshop zijn de jongens actief bezig. We doen oefeningen met houding en lichaamstaal, stoeivormen om grenzen te herkennen en die te respecteren. We praten n.a.v. dvd-fragmenten en spelvormen over de verschillende onderwerpen.

Er is vooraf contact met school/jongerenwerk om te horen wat er speelt bij die specifieke groep jongens. Ook achteraf wordt besproken wat opviel in de workshop.

 

 

Workshop meisjes: “Wensen en grenzen”
Wensen en grenzen in relaties/seksualiteit met leeftijdgenoten

Veel meiden vinden het moeilijk om hun grenzen aan te geven op het terrein van relaties en seksualiteit. Ze beginnen met seks terwijl ze er nog niet aan toe zijn en/of ze doen dingen op het gebied van seks die ze eigenlijk niet willen. Ze doen dit om er bij te horen, door wat ze in de media zien of omdat ze onder druk worden gezet. Maar ook omdat ze op zoek zijn naar genegenheid, liefde of waardering.Meiden weten soms niet meer wat ze wel en wat ze niet willen. Of ze weten wel dat ze iets niet willen, maar durven of kunnen niet overtuigend NEE zeggen.

In de workshop willen we de weerbaarheid van meiden vergroten, zodat ze beter durven en kunnen aan geven wat ze niet willen in een relatie en/of seksualiteit. Daarnaast leren ze hoe ze duidelijk kunnen maken wat ze juist wél willen.De onderwerpen die in de workshop aan de orde komen zijn afhankelijk van de leeftijd, ervaringen, belevingswereld en wensen van de meiden zelf én van de wensen van school/jongerenwerk. We spelen in op wat er speelt in de groep. Onderstaande onderwerpen kunnen aan de orde komen: verliefd en verkering, vrijen en seks (wanneer is seks eigenlijk oké?), seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, ‘foute’ vriendjes en goede relaties. In alle thema's is het aan kunnen geven van je grenzen én wensen een belangrijk aandachtspunt.
In deze workshop zijn de meiden actief bezig. We praten n.a.v. dvd-fragmenten en spelvormen. Om daadwerkelijk je wensen en grenzen aan te kunnen geven is durf en een overtuigende lichaamstaal onontbeerlijk. Daarom doen we veel oefeningen en spelvormen met houding en lichaamstaal, doen rollenspelen en soms zelfverdedigings-oefeningen.

Er is vooraf contact met school/jongerenwerk om te horen wat er speelt bij die specifieke  groep meisjes. Ook achteraf wordt besproken wat opviel in de workshop.