extra_info

Weerbaarheidstraining in klas 1 (Marietje Kessels Project)

Doel van de training
Doel van de training is de sociale weerbaarheid van jongeren te vergroten. Sociaal weerbare kinderen kunnen voor zichzelf opkomen en oplossingen zoeken in moeilijke situaties. Daarnaast kan een sociaal weerbaar kind zich in een ander verplaatsen en de grenzen van een ander respecteren.

Inhoud van de training
Deze training is gericht op jongeren van klas 1 van het voortgezet onderwijs. Juist de overgang naar het VO is een grote stap. Jongeren moeten veel zelfstandiger zijn en hun plek vinden op een nieuwe school. Ze kunnen daarbij een steuntje in de rug goed gebruiken, juist omdat ze in nieuwe en soms ook lastige, vervelende en/of bedreigende situaties terecht kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan geklierd, uitgescholden, gepest worden of door een groepje onder druk gezet worden om dingen te doen die niet oké zijn. Ze kunnen ook door een volwassene of leeftijdgenoot op een seksuele manier worden aangesproken of lastiggevallen. De training leert jongeren om dit soort situaties te herkennen en te voorkomen. Daarnaast leren ze wat ze in zo'n situatie kunnen doen. We praten hierover, maar we oefenen ook in een rollenspel hoe je je daadwerkelijk weerbaar op kan stellen. Houding, stemgebruik en uitstraling zijn daarbij heel belangrijk. We vergroten de fysieke weerbaarheid. Het vertrouwen in de fysieke mogelijkheden wordt groter door stoei- en worstelspelletjes, afweeroefeningen en fysieke zelfverdedigingstechnieken waarin je leert om los te komen als iemand je vastpakt en je zonodig te verdedigen. We oefenen met stootkussens, zodat de jongeren de eigen kracht ervaren. We besteden aandacht aan het aangeven van de eigen grenzen en aan hoe je de grenzen van een ander kan respecteren. Want om erbij te horen, dan wel jezelf te laten zien, overschrijden jongeren soms de grens van een ander. Soms onbedoeld. Door een combinatie van kringgesprek, dvd-fragmenten, rollenspel en fysieke oefeningen vergroten we het zelfvertrouwen van de jongeren, waardoor ze sociaal weerbaarder worden en zich prettiger en zekerder voelen op school en daarbuiten.

In de lessen wordt aandacht besteed aan:

 • herkennen van gevoelens en het uiten daarvan
 • stellen van de eigen grenzen
 • conflicten op een goede manier oplossen
 • pesten
 • stoer doen en groepsdruk
 • grenzen van een ander respecteren
 • verliefd en verkering
 • hulp vragen en hulp geven
 • ongewenst aangeraakt worden met een seksuele intentie
 • veiligheid op straat
 • kindermishandeling
 • omgaan met de sociale media

Trainingsopzet
De training bestaat uit 12 lessen voor jongens en 12 lessen voor meisjes en worden gegeven door externe trainers. Voordat de training start vindt er een teambijeenkomst plaats, waarbij informatie over de training gegeven wordt. Op de ouderavond informeren we de ouders over de inhoud van de lessen en bespreken we wat ouders kunnen doen om de weerbaarheid van hun kind te vergroten. Voor een offerte kunt u contact opnemen.

Subsidiemogelijkheden:
Voor schooljaar 2014-2015 is er een vergoeding in de kosten voor dit project mogelijk. De aanvraag hiervoor moet voor 25 april 2014 ingediend zijn bij het RIVM. Zie de site van de Gezonde School. In de databank kunt u het Marietje Kessels Project vinden.