extra_info

Weerbaarheidstraining voor vrouwen van 18 jaar en ouder die op het speciaal onderwijs hebben gezeten. 

Doel en inhoud van de training:
Het doel van de training is om het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de deelneemsters te vergroten, zodat:

  • ze beter voor zichzelf kunnen opkomen in alledaagse situaties
  • ze hun grenzen overtuigend kunnen aangeven
  • een vervelende, ongewenste of bedreigende situatie kunnen stoppen, dan wel hulp kunnen vragen
  • hun wensen kunnen aangeven.

In de training staat 'het grenzen kunnen stellen' centraal. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen, erkennen van - en het kunnen opkomen voor - de eigen grenzen. De deelneemsters leren wat ze kunnen zeggen als ze iets niet prettig vinden, hoe ze hun houding en stem kunnen gebruiken en hoe ze zich zo nodig fysiek kunnen verweren. Ze leren aangeven wat ze wel willen.

Elke les bestaat uit een fysiek deel en een mentaal deel. In het mentale gedeelte praten we bijvoorbeeld n.a.v. een video over opkomen voor jezelf in alledaagse situaties. Ook gewenst een ongewenst aangeraakt worden komt aan de orde. We doen oefeningen rondom wensen aangeven en grenzen stellen. Door oefeningen met houding, stem en uitstraling leren de deelneemsters overtuigend NEE te zeggen. We oefenen, door middel van rollenspel, situaties die ze zelf mee kunnen maken.
Het fysieke deel begint altijd met een warming-up. Daarna doen we oefeningen met stevig staan, houding en stemgebruik. De deelneemsters leren afweren, hoe ze loskomen als iemand ze vastpakt en hoe ze zonodig een klap of trap kunnen geven. Om de eigen kracht te ervaren oefenen we de technieken op stootkussens.

Door de training ervaren de deelneemsters dat ze meer kunnen dan ze denken. Zo vergroten ze hun zelfvertrouwen, worden sterker, gaan positiever naar zichzelf kijken, komen beter voor zichzelf op en geven hun grenzen beter aan.

Trainingsopzet:
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 1/2 uur. Er nemen 4 tot 8 vrouwen deel aan de training. Er vindt vooraf een intakegesprek met de deelneemster en haar begeleider of contactpersoon plaats. De deelneemster kan dan haar wensen voor de training aangeven.

Er start een cursus in oktober 2014.

Download hier de folder voor cliënten.

Voor actuele trainingen en kosten klik op actuele agenda.

Meer weten? Er is in juni 2015 een artikel verschenen over de door ons gegeven trainingen aan mensen met een verstandelijke beperking. Klik hier voor het artikel.