extra_info

Begrijp me goed!
Een workshop voor jongeren over wensen en grenzen in relaties en seksualiteit.


Achtergrond van de workshop.


Je bent docent/jongerenwerker en je hoort of ziet dit:

• Een jongen zit aan de billen van een meisje. Zij lacht ongemakkelijk.
• Een jongen pocht over zijn eerste seksuele ervaring. Jou leek het alsof hij er nog niet aan toe was. Wilde hij het zelf, of heeft hij   zich over laten halen?
• Zij is toch lesbisch? Waarom zoent ze nu met die jongen?
• Een meisje loopt er sexy bij. Weet ze wel wat dat met die jongens doet die om haar heen staan?

Jongens en meiden vinden het vaak moeilijk om hun weg te vinden in relaties en seks. Jongens gaan soms te ver omdat ze niet goed weten wat de ander wil. Of omdat ze denken dat een ander meer verwacht. Meiden laten jongens soms over hun grenzen gaan omdat ze niet goed weten wat ze zelf willen. Of dat niet durven aangeven. Het aangeven van je eigen grenzen, én het herkennen en respecteren van die van de ander is niet eenvoudig. En je wensen? Daarvoor uitkomen is al helemaal niet makkelijk.
Communiceren, met woorden en lichaamstaal, is dan cruciaal. En juist zo moeilijk.  


Werkwijze en doel van de workshop

Op een vrolijke en interactieve manier krijgen jongens en meiden de kans om gezamenlijk met dit thema bezig te zijn. 
Via spellen en oefeningen krijgen ze meer inzicht in hoe de ander communiceert, wat ze zelf uitstralen en wat dat met de ander doet. Diverse theaterscenes laten zien welk gedrag er over de grens kan gaan. De jongeren reageren en bespreken met elkaar wat er fout gaat en hoe het anders kan. Zo ontstaat er langzaam een gesprek over grenzen en wensen bij relaties en seksualiteit. Waarna de jongeren in spelvorm ander gedrag oefenen en uit proberen.

Door de workshop ontstaat er meer begrip onderling, meer duidelijkheid en vertrouwen en gaan meiden en jongens op een prettigere, respectvolle manier met elkaar om.

Voor wie:

• Voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, vmbo, praktijkonderwijs, jongerenwerk
• Jongeren van 12 tot en met 20 jaar
• Naar aanleiding van een seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen
• Preventief: om de weerbaareheid en respectvol gedrag te bevorderen

De workshop wordt gegeven door:

Frank Odijk en Marieke van Veen.
Frank Odijk is theatermaker. (www.frankodijk.nl)
Marieke van Veen is trainer weerbaarheid. (www.wijsweerbaar.nl)

Juist deze samenwerking heeft ons geïnspireert tot een levendige workshop die goed past bij het thema én de jongeren.

U kunt hier een folder downloaden.