individuele_begeleiding

Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren.

In deze vorm van begeleiding staat het ervaren en doen centraal. Door middel van oefeningen, bewegen, spelvormen en gesprek wordt aandacht besteed aan het thema wat speelt bij het kind of de jongere. Al doende leert het kind meer over zijn/haar eigen manier van doen en het effect daarvan. Hij/zij oefent spelenderwijs ander gedrag, wat vaak passender is bij de situaties waar hij/zij tegenaan loopt.
Door de ouders/verzorgers nauw te betrekken bij de training, wordt steeds de link gelegd  met het leven van alledag en oefent het kind ook in de dagelijkse praktijk ander gedrag.  Na de training voelt hij/zij zich gesterkt, heeft meer zelfvertrouwen en voelt zich prettiger in zichzelf en in relatie met anderen.
Bij jongeren ziet de training er wat minder speels uit en sluit aan bij de leeftijd en belevingswereld van de jongere. Ouders/verzorgers worden minder direct bij de training betrokken, afhankelijk van de leeftijd en wens van de jongere zelf. De jongere krijgt vaak opdrachtjes mee, waarmee hij in het dagelijks leven experimenteert en oefent.

Voor de training start is er een kennismakingsgesprek met het kind of jongere en zijn/haar ouders/verzorgers.
In het kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat hij/zij en ouders/hulpverlener graag willen bereiken met de training. Er wordt uitleg gegeven over hoe een training eruit kan zien en gekeken of dat past bij de deelnemer en zijn/haar vraag.
Daarna maken we afspraken voor een aantal bijeenkomsten. Na 4 keer kijken we terug op de afgelopen bijeenkomsten met de deelnemer en zijn/haar ouders/verzorgers. We bespreken hoe de training/begeleiding tot dan toe verloopt en óf en hoe we verder gaan. Meestal beslaat een individueel traject 8 á 10 bijeenkomsten. Soms is 4 tot 6 keer voldoende en soms spreken we een vervolgtraject af na 10 keer.

In de training kan het accent liggen op:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Vergroten van de algehele weerbaarheid
 • Nee kunnen en durven zeggen
 • Het opkomen voor jezelf
 • Je eigen wensen en behoeftes kunnen aangeven
 • De eigen grenzen herkennen en daarvoor opkomen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Meer rust in jezelf ervaren
 • Beter kunnen reageren op plaag- en pestgedag
 • Hulp kunnen en durven vragen
 • Preventie van seksuele intimidatie/misbruik
 • Eigen gedrag beter kunnen sturen
 • Vergroten van een positief zelfbeeld
 • In contact komen met de eigen kracht

 

Individuele begeleiding/training word gegeven in Groningen.
In overleg kan de training ook in de woonplaats of omgeving van de deelnemer plaatsvinden.