individuele_begeleiding

Individuele begeleiding aan volwassenen

In de begeleiding/training staat het ervaren en doen centraal. Door middel van oefeningen, bewegen, spelvormen en gesprek wordt aandacht besteed aan het thema wat speelt voor de deelnemer. Door te bewegen en oefeningen te doen kan er stil gestaan worden bij wat je ervaart en krijg je meer zicht op jezelf en op hoe je met jezelf en anderen omgaat. Je wordt je (meer) bewust van je eigen kracht en kwaliteiten. Van daaruit kan nieuw of ander gedrag verkend en geoefend worden.
Door steeds de link te leggen met het leven van alledag kan de deelnemer na de training anders met situaties omgaan. Na de training voelt hij/zij zich gesterkt, heeft meer zelfvertrouwen en voelt zich prettiger in zichzelf en in relatie met anderen.


Thema’s
In de begeleiding/training kan het accent liggen op:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Nee kunnen en durven zeggen
 • Het opkomen voor jezelf
 • Je eigen wensen en behoeftes kunnen aangeven
 • De eigen grenzen herkennen en daarvoor opkomen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Meer rust in jezelf ervaren
 • Beter kunnen reageren op pestgedag
 • Hulp kunnen en durven vragen
 • Adequaat reageren op seksuele intimidatie
 • Het eigen gedrag beter kunnen sturen
 • Je veiliger voelen op straat
 • Fysieke weerbaarheid
 • Vergroten van een positief zelfbeeld
 • In contact komen met de eigen kracht

 

Praktische informatie:
Voor de training start vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de deelnemer.
In het kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat hij/zij graag wil bereiken met de training. Er wordt uitleg gegeven over hoe de begeleiding eruit kan zien en gekeken naar of dat past bij de deelnemer en zijn/haar vraag.
Daarna maken we afspraken voor een aantal bijeenkomsten. Na 4 keer kijken we terug op de afgelopen bijeenkomsten. We bespreken hoe de training tot dan toe verloopt en óf en hoe we verder gaan. Meestal beslaat een individueel traject 8 á 10 bijeenkomsten. Soms is 4 tot 6 keer voldoende en soms spreken we een vervolgtraject af na 10 keer.
Individuele begeleiding/training wordt gegeven in Groningen.
In overleg kan de training ook in de woonplaats of omgeving van de deelnemer plaatsvinden.

De deelnemer kan ook door de werkgever verwezen worden voor begeleiding. Meestal wordt de training dan door de werkgever vergoed.