individuele_begeleiding

Individuele begeleiding aan kinderen of jongeren met Autisme Spectrum Stoornis


Kinderen en jongeren die te maken hebben met een stoornis binnen het Autisme Spectrum hebben het niet altijd makkelijk. De buitenwereld is soms moeilijk voor hen te begrijpen, maar ook gevoelens en ervaringen die zich afspelen in hun binnenwereld zijn lang niet altijd duidelijk. Hierdoor voelen ze zich soms overspoeld en onzeker, waardoor ze angstig en gespannen worden of de controle over zichzelf verliezen. Ook is het dan moeilijk om weerbaar te reageren op lastige situaties. Daarbij voelen deze kinderen/jongeren zich vaak tekort schieten en ervaren regelmatig afkeuring van anderen, waardoor ze soms weinig zelfvertrouwen hebben.

In de begeleiding/training ga ik uit van de kracht en mogelijkheden van de deelnemers. De deelnemers leren hun eigen gevoelens en lichaamssignalen beter te herkennen. Ze leren hoe ze met prikkels van buiten om kunnen gaan. Ze leren hoe ze meer rust in zichzelf kunnen creëren en hun eigen kracht te herkennen en te gebruiken. Hierdoor ontwikkelt hun zelfbewustzijn zich, krijgen ze meer zelfvertrouwen en meer controle over het eigen gedrag. Ze worden weerbaarder en gaan zich rustiger en sterker voelen.

Door het doen van fysieke oefeningen en spelvormen vergroten we het lichaamsbesef en daardoor leert de deelnemer zichzelf beter kennen. De deelnemer zal leren om vanuit zijn/haar eigen kracht én rust contact te maken met zichzelf en de wereld om hem/haar heen. De bewegingsoefeningen, spelvormen en rollenspel worden ingezet om nieuw gedrag te oefenen. We werken veel met visueel materiaal. De deelnemer vult zelf, of gezamenlijk met de trainer, per bijeenkomst een werkblad in zodat ook de omgeving op de hoogte blijft van wat de deelnemer doet en leert in de training. Zo kan er in de thuisomgeving of op school geoefend worden met het geleerde.

Thema’s
Afhankelijk van de vraag, kan in een training gewerkt worden aan:

 • Bewust worden en uiten van de eigen emoties en energie
 • Vergroten van het eigen lichaamsbesef
 • Omgaan met spanning en spannende situaties
 • De eigen grenzen herkennen en daarvoor opkomen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Zelfbeheersing
 • In contact komen met de eigen kracht
 • Vanuit rust beter op lastige situaties kunnen reageren
 • Beter om kunnen gaan met plaag- en pestgedrag
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het opkomen voor jezelf in lastige situaties
 • Vergroten van de weerbaarheid
 • Het eigen gedrag beter kunnen sturen

 

Praktische informatie:

Voor de training start is er een kennismakingsgesprek met het kind of de jongere en een ouder of hulpverlener.
In het kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat hij/zij én ouder/hulpverlener graag wil bereiken met de training. Er wordt uitleg gegeven over hoe een training eruit kan zien en gekeken of dat past bij de deelnemer en de vraag.
Daarna maken we afspraken voor een aantal bijeenkomsten. Na 4 keer kijken we terug op de afgelopen bijeenkomsten. We bespreken hoe de training tot dan toe verloopt en óf en hoe we verder gaan. Meestal beslaat een individueel traject 8 á 10 bijeenkomsten. Een enkele keer is 4 tot 6 keer voldoende en soms spreken we een vervolgtraject af na 10 keer.
Het gevolgde traject wordt afgesloten met een eindgesprek.