meer_weten

Stichting Weerbaarheid 
Stichting Weerbaarheid is een stichting die tot doel heeft om de weerbaarheid van kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te vergroten. Deze Stichting zet projecten op met financiën van fondsen. Wijs Weerbaar verzorgt regelmatig trainingen voor Stichting Weerbaarheid.

Collega's met wie ik samenwerk:

Jantien Lindeboom (Sungzang)
Jantien is mijn collega met wie ik trainingen rondom agressie en ongewenst gedrag verzorg aan personeel. Zie onze site: www.weerbaarophetwerk.nl Jantien geeft zelf ook weerbaarheidstrainingen en heeft een eigen Taekwon-Do School.

Johan Davids
Johan geeft weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs en geeft regelmatig trainingen aan jongens voor de open inschrijfcursussen voor Wijs Weerbaar.

Anita Huizinga (werkzaam voor GGZ Drenthe).
Anita geeft regelmatig trainingen aan kinderen voor de open inschrijfcursussen voor Wijs Weerbaar.

Floor Dijkstra
Floor is mijn collega met wie ik een aantal jaren heb samengewerkt in 'Trainersgroep Weerbaarheid Noord-Nederland'. Gezamelijk hebben we de projecten "Weerbare Moslima's" en "Geweldloze en Weerbare Communicatie" ontwikkeld.

Greet van Hee (Mutiara Consult)
Greet is gespecialiseerd in het geven van seksuele vorming. Gezamenlijk hebben we de training 'Kick it With Love' ontwikkeld.

Sigrid van Zoelen
Sigrid is docente bewegingsonderwijs op Stichting School Lyndensteyn en geeft samen met mij trainingen aan volwassenen met een lichamelijke beperking voor Stichting Noorderbrug.

Mike Moojen
Mike heeft samen met mij het project 'WijsWeerbaar' voor klas 1 van het voortgezet onderwijs ontwikkeld. 

Janneke de Vries
Janneke geeft weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs voor WijsWeerbaar.

Lenie van der Ven (werkzaam voor de GGZ Drenthe) Lenie geeft regelmatig trainingen aan vrouwen en meiden voor de open inschrijfcursussen van Wijs Weerbaar.


Interessante instellingen: 

PPSI
PPSI werkt samen met scholen aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid en het ondersteunen van vertrouwenspersonen in de uitoefening van hun functie. 
Schoolleiders/ schoolbestuurders, contact- en interne en externe vertrouwenspersonen maar ook leden van de ouderraad en beleidsmakers van gemeenten kunnen terecht voor informatie, advies, producten en publicaties, cursussen en conferenties.www.ppsi.nl