meer_weten

Reacties van instellingen en scholen.

 

 • Op de Margaretha Hardenbergschool hebben 3 collega's de Train-de-trainer gevolg om bij ons op school de weerbaarheidstraining te kunnen geven aan . Inmiddels volgen onze VSO groepen de weerbaarheidstraining met veel enthousiasme.Doordat Marieke heel veel ervaring heeft met lessen aan ZMLK leerlingen , zijn onze leerkrachten goed voorbereid op het geven van deze belangrijke lessen!
  Ilse Kruizinga,Margaretha Hardenbergschool te Veendam

 • Wijsweerbaar / Marieke van Veen – bij BWRI (Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen) – Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren:

  Individuele begeleiding:
  Marieke heeft bij BWRI ‘individuele begeleiding’ ingezet voor enkele mensen, uit verschillende doelgroepen van BWRI (medewerkers Sociale Werkvoorziening, deelnemers aan re-integratietrajecten).

  - Eén van de deelnemers was een mevrouw met faalangst. Zij heeft bij Marieke gesprekken gehad en oefeningen gedaan en geeft aan zich beter te voelen. Zij heeft er alle vertrouwen in dat het ook in de praktijk veel zal uitmaken. De gesprekken heeft ze als zeer prettig ervaren en de opdrachten als ‘soms lastig, maar nuttig’.

  - Eén van de deelnemers was een jongeman, die vanuit de Sociale Werkvoorziening, bij een bedrijf gedetacheerd is. Hij durft zowel op het werk, als privé, niet goed voor zichzelf op te komen. Hij heeft tijdens de gesprekken en oefeningen met Marieke goede handvatten gekregen en geeft aan in de praktijk verder vorm te kunnen geven aan datgene wat hij heeft geleerd. Ook hij vond de training heel plezierig.

  Wij, als werkcoaches (aanmelders) vonden het contact met Wijsweerbaar/Marieke prettig. Marieke koppelde snel terug, rapporteerde zorgvuldig en correct, was flexibel en speelde goed in op de behoefte van ons en de deelnemers (bijvoorbeeld om naar de verschillende werkpleklocaties te komen). Marieke lijkt geen drempels op te werpen, ze stelt mensen op hun gemak.  Kortom: zowel deelnemers, als opdrachtgevers, hebben positieve ervaringen. Marieke zal zeker vaker door ons worden ingezet.

 

 • D.m.v. de workshop 'Wensen en Grenzen' worden jongeren spelenderwijs weerbaarder gemaakt.
  De werkwijze -in kleine groepen van alleen meiden of jongens uit dezelfde leeftijdscategorie- is voor de doelgroep zeer laagdrempelig en veilig. Er worden afwisselend verschillende werkvormen gebruikt: van fysieke zelfverdediging tot een gesprek a.d.h.v. een verhaal van een deelnemer, het bekijken van een casus op film enzovoorts.
  In een ontspannen sfeer leert de jeugd over lichaamshouding en -taal, denkt men na over zijn/haar persoonlijke grenzen t.o.v. anderen en leert men 'nee' zeggen.
  De workshopleiders weten bijzonder goed in te spelen op de specifieke vragen en signalen van de desbetreffende groep jeugdigen.  
  Kim Ensing, Jongerenwerker gemeente Ten boer en Coördinator Stedelijke activiteiten Groningen

 

 • “De cursus was zeer gevarieerd qua inhoud en sloot aan bij de wensen die van tevoren waren aangegeven bij Marieke. Juist doordat van tevoren kon worden aangegeven waar de bewoners in konden worden gesterkt waren de bewoners vanaf de eerste cursusdag goed bij de les. Ik kijk terug op een zeer geslaagde training met een juiste insteek en geslaagd resultaat.”
  Medewerker Woonvorm voor jong- volwassenen met een verstandelijke beperking ‘Diamantstoep.’ Assen.

 • Wijs Weerbaar op de Wim Monnereau-school
  Vanaf 2001 volgen de leerlingen op onze school de lessen Wijs Weerbaar van Marieke van Veen. Ieder jaar komt Marieke haar lessen afstemmen op de wensen/behoeften van de groep. Voorbeelden van thema’s die aangeboden zijn:  “giraffe en jakhals”, kindermishandeling (verwaarlozing, seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling), omgaan met groepsdruk, opkomen voor jezelf (ja- en nee-gevoel), rekening houden met een ander.
  Onze ervaring is dat de lessen die het meest aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de school, het meeste resultaat opleveren. De lessen giraffe en jakhals werden tijdens de lessen goed ontvangen maar hebben nadien niet veel rendement opgeleverd omdat onze school niet met deze methodiek werkt. De lessen opkomen voor jezelf en rekening houden met een ander hebben echter wel veel rendement opgeleverd. Iedereen kwam aan bod, leerlingen die een stapje terug moesten doen en leerlingen die wat meer naar voren mochten treden. De lessen groepsdruk bevorderen het bewustwordingsproces van onze leerlingen. Het zien van hun eigen aandeel in een proces wordt gestimuleerd.
  De kinderen kijken weer uit naar de lessen die gaan komen.
  Team Wim Monnereau-school Veendam

 

 • "Jij bent een topper' is een vrijwilligersinitiatief binnen de gemeente Ten Boer dat als doel heeft om kinderen in hun kracht te zetten. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. We organiseren workshops en cursussen waarbij we aan de hand van waarden kinderen laten ervaren om het beste uit zichzelf te halen. Dit is een belangrijke basis is voor geluk. We willen kinderen meegeven dat je helemaal goed bent zoals je bent, dat dankbaar zijn en complimenten geven je gelukkig maakt, dat het leuk is om iets te doen voor een ander, dat je door  samenwerken iets kan bereiken, dat je weet waar je eigen kracht ligt. In dit kader hebben we in overleg met Marieke van Veen de cursus Girlpower ontwikkeld. De doelstelling van Marieke sloot naadloos aan op ons programma. We zijn erg tevreden over de samenwerking en de flexibiliteit van Marieke. We hebben ervaren dat Marieke vanuit passie de meiden van groep 8 en van klas 1 en 2 (voortgezet onderwijs) een stapje verder heeft gebracht in hun ontwikkeling. Ze heeft ze gespiegeld, altijd positief benaderd en laten ervaren hoe sterk ze eigenlijk zijn, top! Het is ons zo goed bevallen dat we komend seizoen weer de samenwerking op gaan zoeken. 
  Angelique Boer, namens " Jij bent een topper"

 

 • Marieke heeft een training weerbaarheid gegeven aan onze leerlingen uit de bovenbouw. In de lessen hebben de kinderen onder andere geleerd om in vier stappen adequaat te handelen (bijvoorbeeld bij een conflictsituatie). Hieraan voorafgaand leerden en oefenden ze over het hebben van een een "ja-gevoel" en een "nee-gevoel". Of hoe belangrijk lichaamstaal kan zijn. Ook de "bewaartechnieken" bleken zinvol te zijn. Onze leerlingen hebben allemaal, in meer of mindere mate, een fysieke beperking. Voor alle kinderen wist Marieke technieken aan te dragen waarmee ze fysiek in staat zijn voor zichzelf op te komen in situaties waar er geen hulp voorhanden is. Alle behandelde onderwerpen zijn uitvoerig geoefend in verschillende situaties. Zo hebben de kinderen ervaren dat ze de lesstof met resultaat kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Voor iedereen (leerlingen én personeel) waren het leuke en leerzame lessen.
  Personeel Mytylschool Haren (afdeling SO-MIA).


 • ‘Het was een waardevolle training, de bewoners vonden het leuk en ze hebben veel geleerd. Ze hebben het nog regelmatig over een ja/ nee gevoel. De bewoners zijn bewust gemaakt van dat hun mening, gevoel ertoe doet. Dat ze voor zichzelf mogen opkomen. Wat ik bijzonder vind om te zien is dat ze niet alleen kunnen aangeven wat ze niet fijn vinden, maar ook dat sommige bewoners de grenzen, het nee van de ander kunnen accepteren. De begeleiding was prettig. Fijn om met elkaar te overleggen hoe je zag dat het voor bewoners was, en afstemming voor hoe we de verder mee konden. De verslagen na de avonden waren er altijd snel, zodat ook de rest van het team op de hoogte was.’
  Medewerker woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke  beperking ’T Skutsje' te Drachten. 

 • Workshop: "Begrijp me goed." Training voor jongens en meiden samen rond relaties en seksualiteit.
  De leerlingen worden op een ontspannen manier uitgenodigd mee te doen aan interactief toneel.
  Ze kruipen bijna in de huid van een jongere met een dilemma.
  De trainers zijn zeer goed in staat alle leerlingen bij “het probleem” te betrekken.
  Zeer leerzaam en de moeite waard,
  Jan Kuik, directeur Simon van Hasseltschool te Groningen
 • Ik heb de Train-de-Trainer gevolgd om een weerbaarheidstraining te kunnen geven aan mijn leerlingen. 
  Ik geef de training nu en zie dat de jongens in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar zo in een veilige omgeving leren om grenzen te herkennen van een ander. Daarnaast leren ze in (kleine stapjes) de grenzen van zichzelf te herkennen en aan te geven. Dit zorgt voor een positieve groei van het zelfbeeld.
  Jasper Withoff, Meidoornschool te Stadskanaal.

   

  • Ik heb de 2 daagse training agressie en weerbaarheid gevolgd.
   Het was een afwisselende training waarin veel situaties werden besproken die dagelijks op de werk vloer voorkomen. Veel geleerd van de training!
   Janny, medewerker Zorgcentrum "Blanckenborg" te Blijham.

   

  • De leerlingen van de oranje en groene groep (leeftijd 9 t/m 12 jaar) van de Smeltkroes hebben de lessen gevolgd van het Marietje Kessels Project “Wijs Weerbaar”.
   Obs de Smeltkroes is een school voor eerste opvang van anderstaligen.
   De leerlingen waren heel enthousiast. Wij hebben de lessen als heel positief ervaren.
   Het doel om de leerlingen weerbaar te maken; voor jezelf op te komen; rekening te houden met een ander, is zeker         bereikt. Dit dankzij het enthousiasme van “juf” Marieke en “meester” Arnold.
   Wij hebben een informatie-uur voor het team gehad en ook voor de ouders. De ouders waren ook heel positief over het     project.
   Hanna Naber en Jenny Kuipers, AZC-school "De Smeltkroes" te Aalden.

   

  • Binnen de stichting Humanitas-DMH , dit keer in Ter Apel, hebben wij , ( en "wij" dat zijn in wisselende samenstelling 6 clienten en 1 begeleider ) deel mogen nemen aan de weerbaarheids trainingen van "Wijsweerbaar"onder de bezielende leiding van Marieke.
   Deze groep, mensen met een verstandelijke beperking,  is op het gebied van weerbaarheid , veelal juist !!! kwetsbaar !!!. De groep met wie wij aan de training begonnen is een groep met alleen heren, en dit is bewust zo gekozen om juist ons ook te kunnen focussen op hoe je als man nu met elkaar om gaat, waar de valkuilen in vriendschappen zitten, en wat het doet als je ook wat fysiek met elkaar in aanraking komt. Misschien dat we op een later tijdstip eens een gemixte combinatie moeten gaan proberen? 
   We kwamen 10 weken elke week 1 x een avond bij elkaar van 1 tot 1,5 uur. De eerste les was een beetje uitleg, maar ook moesten de deelnemers zelf aangeven wat en hoe er gedacht wordt over het thema. In de lessen erna zijn we op verschillende manieren getrakteerd op materiaal om als voorbeeld of als handvat te dienen. Marieke bracht filmpjes in, waarin situaties voor kwamen waarin een persoon in of ongewenste situaties kwam of niet voor zichzelf durfde opkomen. Deze filmpjes werden dan soms beeld voor beeld besproken ...want niet alleen wat je zegt of doet is belangrijk om aan te geven wat je wilt of juist niet wilt, maar ook je houding, gezichtsuitdrukking of positie is misschien nog veel belangrijker om een boodschap goed te geven. 
   Hiermee werd dan weer in rollenspellen geoefend. Vooral de "deur"oefening was populair. Een deelnemer deed net alsof deze thuis was, Marieke, begeleiding of andere deelnemer , ging dan fictief aanbellen en de ander deed open. Op dat moment werd iets gevraagd, soms opdringerig of zomaar even binnen gestormt ...je snapt, hilarisch, maar zeker ook erg leerbaar, want de ander moest diegene beleefd, of uiteindelijk overtuigend zien kwijt te raken, en daarbij moesten zowel woorden als houding ( gezichtsuitdrukking, streng kijken, boos ) als daden ( letterlijk iemand tegen houden , of even beetpakken) voor worden ingezet. 
   Marieke bracht verschillende "Kaarten"in waarop de geleerde tactieken in picto en tekst weer terug kwam, met als doel die ook binnen handbereik te houden en daarmee te oefenen in de thuissituatie . De "kaarten" gaven houvast, maar werden soms ook daadwerkelijk voorgehouden in de woonsituaties, heb ik mogen ervaren. 
   Belangrijk was hoe we zagen dat iedereen groeide in de sessies en dat het voor jezelf opkomen steeds makkelijker ging in de les. Ook in de thuissituatie werd er geoefend. Elke avond was dan ook even herhalen wat we de les ervoor gedaan hebben, wat je zoal thuis hebt geoefend of wat je werkelijk hebt meegemaakt en hoe je er mee om gegaan bent. 
   De sessies waren telkens op maat. In de laatste les hebben we alles nog even doorgenomen en afgesloten met een lekker gebakje en beloofd om ook de resterende begeleiding , om de deelnemers heen, in te lichten en aandacht te blijven schenken aan het terug halen van het geleerde . Dit inlichten hebben clientcoaches en ik samen in een "teamoverleg" gedaan, mede aan de hand van zo een leuk rollenspel die we zo graag even gebruikte ... De Deur Oefening !!! 
   De 10 sessies zijn een aanrader voor mede de doelgroep waarmee ik werkzaam ben. Een mooie mix van actie en reactie, met soms even onderuit zitten luisteren. Ook aanpassen aan het verstandelijk niveau is steeds een wisselende factor voor deze cursus, en goed mogelijk , Marieke is hierin heel flexibel en denkt goed mee !! 
   We hebben een mooie tijd gehad, want de 10 weken waren eigenlijk zo voorbij . Marieke bedankt , namens ons allen, 
   Peter Kiksen. Humanitas DMH (begeleiding en huisvesting mensen met een verstandelijke beperking), Ter Apel

   

  • Workshop: "Begrijp me goed." Training voor jongens en meiden samen rond relaties en seksualiteit.
   Het was heel leerzaam en inspirerend. Alles in een ontspannen sfeer.
   Leerlingen en ook ik zelf waren enthousiast.
   Jan Massink, docent Simon van Hasseltschool te Groningen
  •