projecten

I protect me 

 

Zuid- Afrika is één van de weinige landen in Afrika waarin voor de wet is iedereen gelijk is, ongeacht ras, religie, sekse of geaardheid. Een groot goed, waarbij helaas de dagelijkse praktijk nog flink achter loopt. Er is veel discriminatie en veel geweld, waarbij vooral kinderen, jongeren en vrouwen  slachtoffer zijn van seksueel geweld. En juist op het bestrijden en voorkomen van dat laatste richt zich ‘I protect Me’

‘I protect me’ is een vrijwilligersorganisatie die actief is in het bestrijden van seksueel geweld in Zuid-Afrika. De organisatie werkt samen met het Zuid- Afrikaans Departement voor Veilige Scholen. Daarnaast is het onderdeel van Susila Dharma Intenational. een wereldwijde organisatie die diverse projecten ondersteunt. 


I Protect Me

De Zuidafrikaanse Monica Clarke richtte in 2013 samen met 3 andere vrouwen "I Protect Me" op. "I Protect Me", een geregistreerde non-profitorganisatie, wil seksueel geweld tegengaan door weerbaarheidstrainingen op scholen te organiseren, met name in de sloppenwijken, waar de situatie het meest schrijnend is. Deze trainingen beschermen niet alleen vrouwen en kinderen, maar ze dragen ook bij aan de strijd tegen de verspreiding van aids.

‘We believe that the fight against AIDS cannot succeed if we do not fight rape as well,” zegt Monica Clarke.  


Samenwerking in de regio:

Om een goed programma voor basisschool kinderen te ontwikkelen en te implementeren heeft I Protect Me de hulp ingeroepen van Anti-Rape and Aids Control Outreach Organisatie Dolphin in Kenya.

De trainingen van Dolphin  in Kenya zijn erg succesvol en gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.
In april 2014 is Dolphin met vier trainers gestart in de sloppenwijken van Kaapstad. Acht vrijwilligers zijn getraind, voornamelijk vrouwen zonder werk. De kinderen leren door middel van dans, zang, het vertellen van verhalen  en door fysieke zelfverdediging zichzelf te beschermen.


Training aan jongeren.

Het programma voor jonge kinderen is inmiddels geïmplementeerd. Het sluit goed aan en is succesvol. Voor pubers ontbreekt nog een goed weerbaarheidsprogramma.  ‘I protect me” heeft WijsWeerbaar benaderd met het verzoek om gezamenlijk een passend programma te ontwikkelen. Wij willen graag aan dat verzoek voldoen. 

Samen met collega weerbaarheidstrainers zijn we begonnen met het opzetten van een “Train-de-trainer” programma voor een aantal medewerkers van ‘I protect me’. De bedoeling is om 2 trainers, een man en een vrouw, naar Nederland te laten komen in juni 2016 en hen hier te trainen in een methode, specifiek gericht op jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar. 

Met de input van trainers uit Nederland zullen de beide trainers, de training in Zuid-Afrika implementeren in de scholen. Deze trainers kunnen als Zuid-Afrikanen met hun kennis van de verschillende culturen waarin jongeren opgroeien in Zuid-Afrika, de training zo vormgeven dat de training goed aansluit bij de behoeften van jongeren in Zuid-Afrika. Vrijwilligers zullen door hen worden geschoold om de training te geven aan de leerlingen in de scholen.

Crowdfunding
Met een benefietetentje en een crowdfunding, waarbij ook scholen en instellingen uit Groningen en Drenthe gedoneerd hebben, hebben we voldoende financiën binnengehaald om de mensen uit Zuid-Afrika naar Groningen te laten komen.

We zijn blij dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van seksueel geweld in Zuid-Afrika en het bevorderen van een samenleving waarin kinderen, jongens en meiden, mannen en vrouwen respectvol met elkaar samenleven.

Eind july zijn ze voor twee weken geweest. Ze zijn door mij, en mijn collega's, geschoold en kunnen met alle opgedane ervaringen verder met het programma in Zuid-Afrika. 

Wil je lezen wat we in die twee weken gedaan hebben?  Klik dan hier.

Radiofragment RTV Noord luisteren over het bezoek? Klik hier

Inmiddels heeft de train-de-trainer plaatsgevonden in Kaapstad. Nieuwsgierig? Klik hier.