traindetrainer

Train-de-trainer

Om weerbaarheidstrainingen te verzorgen is een goede opleiding en professionaliteit nodig. Een trainer moet zelf de verbale, mentale en fysieke werkvormen goed beheersen. Hij/zij moet die werkvormen kunnen integreren en een passend programma bij de betreffende doelgroep kunnen aanbieden. Daarnaast moet hij/zij inzicht hebben in wat eerder opgedane (traumatische) ervaringen tijdens de training kunnen betekenen voor een deelnemer. Een weerbaarheidstrainer heeft een erkende HBO- opleiding voor trainer weerbaarheid gevolgd.

Werkers in het onderwijs, de zorg of het welzijnswerk zijn goed opgeleid om te werken met hun leerlingen of cliënten. Zij ervaren regelmatig het belang van weerbaarheid voor de kinderen/jongeren of volwassenen waarmee ze werken. Daarom bieden we aan deze groepen regelmatig train-de-trainer trajecten aan. Na het volgen daarvan is de betreffende medewerker in staat om aan de eigen leerlingen- of cliëntengroep een training te geven. We ontwikkelen deze trainer-de-trainer trajecten voor in de zorg, het onderwijs en het welzijnswerk. 

Zorg
We hebben verschillende scholingen, op maat, ontwikkeld en gegeven aan werkers in de zorg die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Voornamelijk aan medewerkers die werkzaam zijn in kleine woonvormen en/of ouderinitiatieven in Groingen, Friesland an Drenthe.

Welzijnswerk
Voor het welzijnswerk hebben we scholingen ontwikkeld op maat voor medewerkers in de kinderopvang, naschoolse opvang of buurt-en clubhuiswerk in Groningen.


Onderwijs:
Voor het voortgezet onderwijs hebben we een scholing ontwikkeld waarin mentoren en leerkrachten Lichamelijke Opvoeding samenwerken. Op verschillende scholen in de provincie Groningen en Friesland geven zij nu een training aan klas 1, waarin het aanleren van sociale vaardigheid en weerbaarheid gecombineerd wordt ('Wijs Weerbaar').

Bij de trainingen in het SO en VSO stond het vergroten van de seksuele weerbaarheid van leerlingen centraal. De train-de-trainers die hebben plaatsgevonden hebben docenten opgeleid om hun leerlingen juist daarin wat extra’s mee te geven. Docneten van Mytylscholen en scholen voor ZMLK in Groningen en Drenthe hebben deelgenomen aan de verschillende train-de-trainers. 

Voor het primair onderwijs ontwikkelden we verschillende scholingen zoals ‘Weerbaar’ voor groep 7/8 en ‘Weerbaarheid schoolbreed’ voor de hele school.