traindetrainer

Train-de-Trainer ‘Weerbaar’ aan leerkrachten in het basisonderwijs


Doel van de Train-de-trainer
De leerkracht ontwikkelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een training ‘Weerbaar’ te kunnen geven aan leerlingen van groep 7/8. Na de train-de-trainer beschikt hij of zij over voldoende achtergrondinformatie over de te behandelende thema’s. Hij of zij heeft inzicht in de methodiek van het leerlingenprogramma en bezit de vaardigheden om de verschillende werkvormen op een kwalitatief goede manier aan te bieden aan leerlingen van groep 7/8 binnen de eigen school.

Doelgroep
Leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs.
Leerkrachten werkzaam in het SO.
Leerkrachten werkzaam op een AZC-school.

Inhoud Train-de-trainer
Het train-de-trainer traject bestaat uit 8 á 10 dagdelen. De leerkrachten krijgen tijdens deze training inzicht in de visie en achtergrond van een weerbaarheidstraining. Er zal aandacht zijn voor de methodiek en opbouw van het lesprogramma aan de leerlingen. Iedere bijeenkomst bestaat uit een meer theoretisch deel en een actief gedeelte in een speel- of gymlokaal, waarbij de werkvormen doorgenomen en geoefend zullen worden.

Onderstaande onderwerpen komen in de train-de-trainer aan de orde:

 • zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • grenzen aangeven en respecteren
 • sekse-specifiek werken
 • pesten en plagen
 • groepsdruk
 • voorbereiding van de leerling op het VO
 • veiligheid op straat
 • seksuele intimidatie/misbruik en grensoverschrijdend gedrag
 • kindermishandeling

De deelnemers ontvangen huiswerkopdrachten, lezen achtergrondartikelen en brengen lesonderdelen en werkvormen gedurende de train-de-trainer in praktijk.
De train-de-trainer zal worden afgesloten met een certificaat.

De train-de-trainer bestaat uit:

 • 8 dagdelen
 • 2 aanvullende dagdelen voor leerkrachten werkzaam binnen het SO
 • 2 aanvullende dagdelen voor leerkrachten die werken binnen een azc
 • Handboek van de training ‘Weerbaar’
 • Posters voor in de klas
 • (Digitale ) reader met achtergrondinformatie

 

Praktische informatie over de train-de-trainer 2017

 • De training start in het voorjaar of najaar van 2017, afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers
 • De  bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats
 • Cursusplaats is afhankelijk van de deelnemende leerkrachten

Als u belangstelling heeft, laat het dan spoedig weten.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers zal in overleg de train-de-trainer in het voorjaar, dan wel in het najaar van 2017 plaatsvinden.