traindetrainer

Train-de-Trainer Weerbaarheid Schoolbreed in het basisonderwijs
'Aandacht voor weerbaarheid binnen de hele school'

Doel van de Train-de-Trainer

 • In de hele school weerbaarheid op de agenda zetten.
 • Leerkrachten kunnen na het volgen van de Train-de-Trainer aan hun eigen groep enkele lessen geven in weerbaarheid rond het gekozen thema.

Achtergrond en inhoud van de Train-de-Trainer
Naar aanleiding van een voorval of een probleem, wat speelt in een bepaalde groep of op de hele school, kan een school besluiten om extra aandacht aan weerbaarheid van de leerlingen te besteden en de leerkrachten te scholen in het geven van lessen in weerbaarheid rond een thema. Een Train-de-Trainer geeft mogelijkheden om de leerkrachten op maat te scholen. De leerkrachten krijgen voldoende achtergrondkennis mee en zijn geschoold in het geven van de lessen. Ze kunnen adequaat reageren op vragen en situaties van leerlingen rond het gekozen thema.

Dit thema kan zijn:

 • pesten/plagen
 • groepsdruk
 • seksuele vorming
 • aanraken/seksuele intimidatie
 • kindermishandeling
 • hulp vragen
 • veilig en prettig gebruik maken van internet

De Train-de-Trainer kan bestaan uit:

 • Ouderavond.
 • De weerbaarheidstrainer geeft 5 lessen rondom weerbaarheid aan één, meerdere of alle groepen op school rond het gekozen thema.
 • 3 Dagdelen aan de leerkrachten, waarin het gekozen thema uitgediept wordt en de bijbehorende werkvormen geoefend.
 • Handboek voor leerkrachten met lessen rond het gekozen thema. De lessen kunnen zo samengesteld worden dat ze aansluiten bij de methode die de school gebruikt op het gebied van sociaal-emotionele vorming.

Wanneer u interesse heeft in een Train-de-Trainer kunt u contact  opnemen. In een voorgesprek kunnen wij de verschillende mogelijkheden toelichten en kunt u uw wensen aangeven. Op grond van dat gesprek maken we een opzet voor de Train-de-Trainer en een offerte.