traindetrainer

“Train-de-Trainer Wijs Weerbaar”

Korte omschrijving
De training “Wijs Weerbaar” is een weerbaarheidstraining voor leerlingen uit klas 1-2 van het voortgezet onderwijs. Het project is 10 jaar geleden opgezet in samenwerking met de GGD Groningen en het Lauwerscollege en draait inmiddels op meerdere scholen. De training aan leerlingen bestaat uit 12 lesuren in de klas, gegeven door een docent, en 6 lesuren in de gymzaal, gegeven door de docent L.O. Voor de leerlingen is er een leerlingenschrift beschikbaar (klik hier voor een voorbeeld pagina). De training wordt sekse-specifiek aangeboden. Voorafgaand aan de training vindt een ouderavond plaats.

Doel van de Train-de-Trainer
Na het volgen van de Train-de-Trainer kunnen een aantal docenten binnen hun school het mentale deel van het weerbaarheidsprogramma “Wijs Weerbaar” aan de leerlingen geven. Daarnaast zijn een aantal docenten Lichamelijke Opvoeding in staat om het fysieke deel aan te bieden aan leerlingen.

Doelgroep
Docenten voortgezet onderwijs docenten lichamelijke opvoeding binnen het voortgezet onderwijs. (VMBO en HAVO/VWO)

Omschrijving training “Wijs Weerbaar” leerlingen

Doel leerlingentraining:
Het doel van de training is de weerbaarheid van jongeren te vergroten, door het leren kennen van de eigen grenzen en daar op een respectvolle manier voor kunnen opkomen. Ze leren te handelen in lastige en/of bedreigende situaties. Ze leren verbaal voor zichzelf op te komen en zonodig ook fysiek. Daarnaast leren ze de grenzen van een ander te respecteren. Ze leren hun zelfbeheersing bewaren en hoe ze rustig kunnen blijven in vervelende situaties. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich zekerder en veiliger. De training levert een bijdrage een de openheid tussen leerlingen en een goede sfeer in de groep.

Omschrijving van de leerlingentraining:
In een mentaal gedeelte leren de jongeren grenzen van anderen herkennen en te respecteren. Ze leren op een rustige, duidelijke manier hun eigen grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en hulp te vragen als dat nodig is. Door oefeningen met houding, uitstraling en stemgebruik leren ze overtuigend ‘NEE’ te zeggen. We oefenen, door middel van rollenspel, situaties die ze zelf meemaken. Ook maken we gebruik van video/dvd.

In een fysiek gedeelte leren ze zelfverdedigingstechnieken, zodat ze ook fysiek voor zichzelf op kunnen komen als dat nodig is. Zo leren ze een klap afweren, loskomen uit grepen en eenvoudige trap- en stoottechnieken. Ze leren wanneer ze de verschillende technieken mogen gebruiken en hoe ze zichzelf kunnen beheersen als ze uitgedaagd worden.

Thema's die aan de orde komen:

 • Omgaan met gevoelens
 • pesten en uitgescholden worden
 • groepsdruk weerstaan
 • veiligheid op straat, zinloos geweld
 • grenzen stellen met leeftijdgenoten
 • grenzen van anderen respecteren
 • seksuele intimidatie/seksueel misbruik
 • kindermishandeling
 • risico’s van moderne media, p.c./msn
 • hulp vragen

Omschrijving Train-de-Trainer
De Train-de-Trainer bestaat uit 4 dagdelen voor alle toekomstige trainers, 4 dagdelen voor de docenten L.O. en 4 dagdelen voor de docenten die het programma in de klas gaan geven. De dagdelen bestaan uit een theoretisch deel en een praktijkgedeelte. De meeste werkvormen uit het programma worden geoefend. Verder is er aandacht voor de volgende onderwerpen: weerbaarheid, sekse-specifiek werken, groepsdynamica en groepsdruk, gesprekstechnieken en communicatie met pubers, kindermishandeling, doorverwijzen, seksuele intimidatie en geweld en pesten.

Naast het volgen van de dagdelen lopen de docenten mee met een training die wordt gegeven door de trainers van Wijs Weerbaar.

De Train-de-Trainer bestaat uit:

 • 4 dagdelen aan alle toekomstige trainers
 • 4 dagdelen aan de docenten die het mentale gedeelte in de klas gaan geven
 • 4 dagdelen aan de docenten L.O. die het fysieke deel in de gymzaal gaan geven
 • intervisie gedurende een jaar bestaande uit 2 dagdelen
 • handboek voor de docenten met lesbeschrijving
 • achtergrondartikelen
 • leerlingenschriften
 • meelopen met de trainingen die door de trainers van Wijs Weerbaar gegeven worden

Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen over mogelijkheden en kosten. Vaak is het mogelijk om voor een Train-de-Trainer (gedeeltelijk) subsidie aan te vragen. Hierover kunnen we u adviseren