traindetrainer

"Train-de-Trainer Weerbaar"

Korte omschrijving
De training ‘Weerbaar’ is ontwikkeld op verzoek van verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, o.a. in Emmen, Grijpskerk en Buitenpost en wordt inmiddels op verschillende scholen gegeven.

De training bestaat uit 8 lessen van een blokuur, die worden gegeven in de gymzaal. De training wordt apart aangeboden aan de jongens en de meisjes. De lessen kunnen vanwege het fysieke karakter  de gymles vervangen voor een periode van 8 weken. De training wordt uitgevoerd door een docent lichamelijke opvoeding.

Doel van de Train-de-Trainer
Het doel van deze training is om L.O. docenten genoeg kennis en vaardigheden aan te leren om het programma ‘Weerbaar’ zelfstandig aan te bieden. Zij beschikken na de training over voldoende inzicht in de mentale en fysieke werkvormen van het programma om deze op een kwalitatief goede manier aan te bieden. Tevens beschikken zij over voldoende fysieke vaardigheden.

Doelgroep
Docenten lichamelijke opvoeding binnen het voortgezet onderwijs. (Praktijkonderwijs, VMBO en HAVO/VWO).

Omschrijving training ‘Weerbaar’  aan leerlingen

Doel leerlingentraining
Het doel van de training is de weerbaarheid van jongeren te vergroten, door het leren kennen van de eigen grenzen en daar op een respectvolle manier voor op kunnen komen. Ze leren te handelen in lastige en/of bedreigende situaties. Ze leren verbaal voor zichzelf op te komen en zonodig ook fysiek. Daarnaast leren ze de grenzen van een ander te respecteren. Ze leren hun zelfbeheersing bewaren en hoe ze rustig kunnen blijven in vervelende situaties. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich zekerder en veiliger. De training levert een bijdrage een de openheid tussen leerlingen en een goede sfeer in de groep.

Omschrijving van de leerlingentraining
In een mentaal gedeelte leren de jongeren grenzen van anderen herkennen en te respecteren. Ze leren op een rustige, duidelijke manier hun eigen grenzen aan te geven ,voor zichzelf op te komen en hulp te vragen als dat nodig is. Door oefeningen met houding, uitstraling en stemgebruik leren ze overtuigend ‘NEE’ te zeggen. We oefenen, door middel van rollenspel, situaties die ze zelf meemaken. Ook maken we gebruik van dvd-fragmenten.

In een fysiek gedeelte leren ze zelfverdedigingstechnieken, zodat ze ook fysiek voor zichzelf op kunnen komen als dat nodig is. Zo leren ze een klap afweren, loskomen uit grepen en eenvoudige trap- en stoottechnieken. Ze leren wanneer ze de verschillende technieken mogen gebruiken en hoe ze zichzelf kunnen beheersen als ze uitgedaagd worden.

Onderwerpen voor de training aan meisjes:

 • opkomen voor jezelf
 • houding en uitstraling
 • grenzen stellen in contact met leeftijdsgenoten
 • in actie komen
 • groepsdruk
 • veiligheid op straat
 • fysieke zelfverdediging
 • risico's van moderne media
 • vervelende en bedreigende groepen
 • seksueel lastiggevallen worden door een bekende of onbekende
 • hulp vragen

Onderwerpen voor de training aan jongens:

 • opkomen voor jezelf
 • houding en uitstraling
 • grenzen stellen in contact met leeftijdsgenoten
 • beheersing en agressie
 • groepsdruk
 • veiligheid op straat
 • fysieke zelfverdediging
 • risico's van moderne media
 • vervelende en bedreigende groepen
 • seksueel lastiggevallen worden door een bekende of onbekende
 • hulp vragen

 

Omschrijving Train-de-Trainer
De training aan L.O. docenten bestaat uit 8 dagdelen in totaal van elk 4 ½ uur. Tijdens deze dagdelen oefenen de docenten met de fysieke technieken en de werkvormen die in de training ‘Weerbaar’ worden gebruikt. Deze werkvormen staan ook beschreven in het handboek, welke bij de training wordt uitgedeeld. Verder wordt er in de verschillende dagdelen aandacht besteedt aan onder andere: de opbouw en methodiek van de training, sekse-specifiek werken, groepsdruk, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, signaleren van kindermishandeling en gevaren van de nieuwe media. Er worden verwerkingopdrachten meegegeven aan de docenten.

De Train-de-Trainer bestaat uit: 

 • Train-de-Trainer van 8 dagdelen van 4 ½ uur
 • handboek met lesbeschrijving voor de docenten
 • achtergrond artikelen en informatie in een digitel reader

Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen over mogelijkheden en kosten. U kunt hier de folder downloaden.

Mocht u eerst meer ervaring op willen doen met het leerlingenprogramma, dan is het ook mogelijk dat ervaren trainers de leerlingentraining ‘Weerbaar’ uitvoeren op uw school. 
Hiervoor zijn er subsidie-mogelijkheden in 2014-2015.
Zie hiervoor het RIVM/Gezonde School, ondersteuningsaanbod. De aanvraag moet voor 25 april 2014 binnen zijn.