traindetrainer

Train-de- trainer 'Weerbaar' VSO


Train-de-trainer
Doel van het train-de-trainertraject is dat docenten in staat zijn om zelfstandig een weerbaarheidstraining binnen de school aan te bieden aan de eigen leerlingen.

Doelgroep 
Docenten werkzaam op een zmlk-school of mytylschool. Docenten werkzaam op het praktijkonderwijs of op een school met leerlingen met een visuele en/of auditieve beperking kunnen ook deelnemen.


Leerlingenprogramma: “Weerbaar”
Doelen van de training aan leerlingen

  • De weerbaarheid van leerlingen vergroten, zodat ze in alledaagse situaties beter voor zichzelf op kunnen komen en beter rekening kunnen houden met een ander.
  • De weerbaarheid van de leerlingen vergroten zodat ze minder kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van seksuele intimidatie/misbruik.
  • De leerlingen leren om beter hun grenzen aan te geven, én de grenzen van anderen te respecteren op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo ondersteunt de training de leerlingen in het op een prettige, respectvolle manier aangaan van relaties met leeftijdgenoten.

Omschrijving van de training aan de leerlingen
Aan bovenstaande doelen wordt gewerkt in 10 tot 12 lessen in de klas, waarbij gebruik gemaakt wordt van: spelvormen, oefeningen met stemgebruik, houding en lichaamstaal, verhalen, dvd-fragmenten en rollenspel. Ook spelvormen waarbij grenzen aangeven en respecteren geoefend worden zijn onderdeel van het leerlingenprogramma, evenals eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen.

De weerbaarheidstraining aan de leerlingen van het VSO wordt aan jongens en meisjes apart. De training aan de leerlingen zal dan ook bij voorkeur worden gegeven door een docent van dezelfde sekse.


Train-de-trainer

Omschrijving train-de-trainer
De scholing aan docenten bestaat uit 6 tot 8 dagdelen, afhankelijk van het aantal deelnemers en hun achtergrond.
Tijdens de train-de-trainer zal er aandacht zijn voor de methodiek en opbouw van het lesprogramma aan de leerlingen. De werkvormen zullen doorgenomen en geoefend worden. Tevens komen de volgende onderwerpen aan de orde: zelfvertrouwen en zelfbeeld, sekse-specifiek werken, gezonde seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie/misbruik, handelen na vermoedens van misbruik en de implementatie van de training in school.
De docenten ontvangen huiswerkopdrachten en geven zelf verschillende lesonderdelen tijdens de bijeenkomsten.

Na de train-de-trainer beschikken de docenten over voldoende achtergrondinformatie over de te behandelende thema’s. Ze hebben inzicht in de methodiek van het leerlingenprogramma en bezitten de vaardigheden om de verschillende werkvormen aan te bieden aan de betreffende leeftijdsgroep.

De training wordt afgesloten met een certificaat.

De train-de-trainer bestaat uit

  • een op maat gemaakt traject van 6 tot 8 dagdelen, afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers en het aantal deelnemers
  • Handboek met lesbeschrijving “weerbaar” en dvd-fragmenten voor in de klas
  • Posters voor in de klas
  • (Digitale ) reader met achtergrondinformatie

Belangstelling?
Als u belangstelling heeft, neemt u dan contact op. De train-de-trainer zal op maat gemaakt worden, passend bij de deelnemers. Met uw informatie kan de training ook op uw situatie goed aansluiten. Als u meer wilt weten of vragen heeft, kunt u mij bellen of contact opnemen via de mail.   

U kunt zich ook aanmelden via het formulier onder deze link.

Belangstellenden voor een train-de-trainer SO kunnen ook contact opnemen. Bij voldoende belangstelling start er in 2019 een train-de-trainer SO.