trainersgroep

Visie

Voor Wijs Weerbaar Noord-Nederland staan de volgende begrippen centraal:

Kwaliteit
Voor ons staat kwaliteit leveren bovenaan. Wij werken niet met standaardtrainingen, maar leveren trainingen op maat, waarin we inspelen op de specifieke behoeftes van de deelnemers. We volgen actuele ontwikkelingen in en rond ons werkveld en werken met free-lancers aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging.

Persoonlijke betrokkenheid
We vinden persoonlijke betrokkenheid belangrijk, omdat iedere opdrachtgever recht heeft op een juist antwoord op de vraag. Wanneer onze training niet het juiste antwoord geeft, denken we mee en geven advies over andere mogelijkheden.

Samenwerking
Wij streven ernaar dat onze trainingen een aanzet zijn om op verschillende manieren bezig te zijn met weerbaarheid binnen een instelling of bedrijf. Hiervoor zoeken we samenwerking met andere disciplines en organisaties. Door samen te werken wordt het thema 'weerbaarheid' breder gedragen dan alleen binnen onze eigen training en kan weerbaarheid een blijvend aandachtspunt worden voor deelnemers en medewerkers.