trainersgroep

Over Marieke van Veen

Ik heb veel ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen aan kinderen/jongeren in het onderwijs. De laatste jaren met name in het speciaal onderwijs en dan vooral, en met veel plezier, aan kinderen en jongeren met lichamelijke, visuele/auditieve of verstandelijke beperking. Ik heb me gespecialiseerd in het geven van trainingen aan senioren en aan volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Daarnaast geef ik specifieke trainingen op scholen en zorginstellingen n.a.v. zedenzaken of grensoverschrijdend gedrag van kinderen/jongeren onderling. Daarbij school ik leerkrachten en medewerkers in het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en in het handelen na vermoedens van seksuele intimidatie/misbruik. 
Mijn eerste trainingen gaf ik aan meiden en vrouwen en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Trainingen met open in inschrijving, maar ook aan vrouwen en meiden binnen AZC’s of aan meiden en vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.
Door mijn jarenlange ervaring met verschillende doelgroepen ontwikkel ik regelmatig nieuwe methodieken en modules voor weerbaarheidstrainingen. Vervolgens train ik professionals in het geven van weerbaartrainingen, zoals aan leerkrachten in het onderwijs of medewerkers in de zorg. 
Ik ben altijd enthousiast voor projecten buiten Nederland. Zo heb ik me graag ingezet voor het scholen van trainers uit Kaapstad, Zuid-Afrika, die trainingen aan jongeren in de townships geven. 
Naast groepstrainingen geef ik steeds vaker individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Om me daarin meer te ontwikkelen volg ik op het ogenblik de deeltijdopleiding voor Psychomotore Therapeut aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Mijn opleidingsachtergrond start met een studie 'Sociaal Cultureel Werk, groepswerk aan het Sociaal Hoger Onderwijs Friesland. Die heb ik afgerond in 1979, waarna ik de rijkserkende opleiding voor docent weerbaarheid en zelfverdediging bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb gevolgd. (diploma in 1984). Daarnaast ben ik sinds 2003 gecertificeerd Rots en Water trainer.


Ik school me graag bij en heb in de afgelopen jaren de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:  

- 4-daagse Basis Coach Opleiding. Academie voor Innovatief trainen (2017)
- Werken met het Vlaggensysteem: duiden van seksueel gedrag bij kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking.
  Movisie (2013)
- Cursus Nederlandse Gebarentaal. Kentalis (2011)
- Werken met het VLaggensysteem. Movisie (2011)
- Specialisatie trainer Rots en Water aan kinderen/jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornissen (2011)
- Specialisatie trainer Rots en Water aan meisjes/vrouwen (2012)
- Cursus 'Geweldloos Communiceren'. Christiaan Zandt (2010)
- “Girls Talk” een weerbaarheidsprogramma voor meisjes rond seksualiteit. Rutgers Nisso (2010)
- Opleiding voor trainer weerbaarheid/zelfverdediging aan kinderen/jongeren en volwassenen met een fysieke handicap, bij Lydia     Zijdel (2002-2005)
- Basiscursus 'Autismespectrumstoornis' bij Kager en Lambers (2004)
- Opleiding voor voorlichter 'Kindermishandeling' bij NIZW (2001)
- “Horizonmethode”groepsbehandeling voor kinderen die seksueel misbruikt zijn. Bij het RINO (2001)

Daarnaast beoefen ik Wushu/kungfu bij Bao Trieu in Groningen.

Collega's
Sinds 2015 heb ik samen met mijn collega Jantien Lindeboom trainingsbureau 'Weerbaar op het Werk' opgericht. We geven trainingen 'Omgaan met agressie en ongewenst gedrag' aan professionals in de zorg, welzijnswerk en onderwijs. Zie www.weerbaarophetwerk.nl 

Om grotere projecten rond weerbaarheid kan organiseren werk ik samen met free-lancers en collega's. Zie onder het kopje 'links'.