trainersgroep

Klanten

Hieronder vind u een lijst van instellingen en bedrijven in willekeurige volgorde waarvoor wij trainingen hebben verzorgd:

 • Mytylschool Haren
  Sinds 1989 geven we weerbaarheidstrainingen aan kinderen met een lichamelijke handicap.Daarnaast hebben we vele ouderavonden en teambijeenkomsten verzorgd.
 • De Wingerd, school voor ZMLK te Groningen
  Sinds 1999 geven we weerbaarheidstrainingen aan leerlingen in het SO en VSO. Docenten hebben de Train-de-Trainer gevolgd en geven nu zelf weerbaarheidstrainingen aan leerlingen. Ook hebben we docenten ondersteund in het geven van seksuele vorming.
 • GGD Groningen Maand van Liefde en Genot
  Sinds 2006 geven we ieder jaar tijdens de maand van Liefde en Genot we workshops 'Grenzen en Wensen' aan leerlingen in het praktijkonderwijs en VMBO over seksuele weerbaarheid.
 • Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen
  Voor het steunpunt ontwikkelden we de training 'Weerbare Moslima's' en gaven de training aan 6 groepen vrouwen.
 • Gemeente Emmen
  Voor deze gemeente hebben we de training; "Geweldloos en Weerbaar Communiceren' ontwikkeld en uitgevoerd in 20 basisscholen. We hebbben leerkrachten geschoold in het zelf geven van de training.
 • Gomaruscollege Zuidhorn
  Voor het Gomaruscollege hebben we in 1998 de training 'Wijs Weerbaar' ontwikkeld en gegeven aan de klassen 1. Docenten zijn in dat jaar en wederom in 2003 en 2008 geschoold in het zelf geven van de training. 
 • Bureau Jeugdzorg Drenthe
  Voor Bureau Jeugdzorg hebben we verschillende trainingen op scholen gegeven n.a.v. zedenzaken op school, in de buurt of in het dorp. 
 • Wim Monnereauschool te Veendam
  We geven sinds 1999 ieder jaar trainingen aan de bovenbouwgroepen van deze school voor speciaal onderwijs.
 • de Borg
  Training weerbaarheid aan het personeel van zorgcentrum Platina.
 • Stichting NOVO
  Voor Stichting Novo hebben we jarenlang trainingen aan cliënten met een verstandelijke beperking gegeven. Ook hebben we medewerkers geschoold in het zelf geven van de training aan cliënten.
 • MOVISIE
  Vanuit Movisie hebben we ruim 30 trainingen gegeven aan meiden en vrouwen binnen het Centraal Orgaan Asielzoekers
 • De Steiger
  Op deze school voor VSO hebben we leerlingen verschillende jaren een weerbaarheidstraining gegeven.
 • Van Lieflandschool Assen
  Op deze school hebben we aan leerlingen van het SO en VSO weerbaarheidstrainingen gegeven. We hebben personeel indersteund in het geven van seksuele voorlichting. Ook hebben meerdere personeelsleden de Train-de-Trainer 'Weerbaar'gevolgd in 2009, waarna ze zelf weerbaarheidstrainingen aan leerlingen geven.
 • Stichting Welzijn Ouderen Winsum
  Weerbaarheidstraining aan senioren.
 • FIOM Groningen
  Workshops aan jonge moeders.
 • GGZ Friesland
  Weerbaarheidstrainingen.
 • GGZ Drenthe
  Weerbaarheidstrainingen.
 • Falkor
  Train-de-Trainer aan jongerenwerkers uit Georgie en Armenie.
 • Gemeente Stadskanaal
  Weerbaarheidstrainingen op alle basisscholen in de gemeente in de periode 2003-2005. O.a. Marietje Kessels Project, ouderavonden en teambijeenkomsten.
 • Revalidatie Friesland
  Weerbaarheidstrainingen aan vrouwen met een lichamelijke beperking.
 • Mjd- Groningen
  Workshops aan vrouwen, kinderen en jongeren.
 • Gemeente Groningen
  Weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs.
 • Meidoornschool, school voor ZMLK te Stadskanaal
  Weerbaarheidstrainingen aan leerlingen in het SO en VSO. Daarnaast hebben enkele docenten in 2013-2014 de Train-deTrainer 'Weerbaar'gevolgd. Ze geven nu zelf de trainingen aan hun leerlingen.
 • Lauwerscollege
  Docenten van het Lauwerscolleg zijn op de verschillende vestigingen geschoold in de training 'Wijs Weerbaar' , zodat ze de training kunnen geven aan leerlingen van klas 1.
 • Stichting Noorderbrug
  Weerbaarheidstrainingen aan vrouwen met een lichamelijke beperking
 • Van Lieflandschool Groningen.
  We hebben trainingen verzorgt aan VSO leerlingen. Enkele docenten hebben de Train-de-Trainer gevolgd in 2009, waarna ze zelf trainingen aan leerlingen geven.
 • CJG's
  We hebben voor verschillende CJG's trainingen gegeven aan kinderen. O.a aan jonge kinderen van 6 tot 8 jaar en aan kinderen van 9 tot 11 jaar.Daarnaast ouderavonden over o.a. pesten, seksuele weerbaarheid en groepsdruk.
 • AZC-scholen
  We hebben op verschillende AZC-scholen trainingen gegeven. O.a. Marietje Kessels Project.
 • Drenthecollege
  Op het Drenthecollege in Assen hebben we trainingen gegeven aan Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.
 • Jade College
  We hebben op het Jadecollege in Assen trainingen gegeven aan Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.
 • Kentalis
  We hebben aan jongeren van het internaat verschillende weerbaarheidstrainingen gegeven en bijeenkomsten rond weerbaarheid aan verschillende teams.

 

 

Wanneer u graag in contact wilt komen met een school of instelling, dan kunnen wij u verder helpen.