weerbaarheid

Kenmerken van de methodiek

Integratie fysiek en mentaal
In onze trainingen integreren we fysieke en mentale aspecten van weerbaarheid. Weerbaarheid is immers een combinatie van houding, stem, uitstraling en het vermogen te handelen. Door te oefenen met verbale werkvormen leren deelnemers hoe zij op een rustige en duidelijke manier hun grenzen stellen. Zo kun je soms voorkomen dat je je (fysiek) moet verdedigen. En andersom: zonder durf en gevoel van eigenwaarde kun je jezelf niet verdedigen als dat nodig is. Per groep kan de verhouding tussen mentale en fysieke training verschillen; afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. In de ene groep besteden we veel aandacht aan het stellen van grenzen en het verwerven van assertiviteit. In een andere groep kan het accent juist meer op fysieke zelfverdediging liggen.

Op maat
Iedere instelling is anders, iedere groep is anders. Per groep verschillen de vragen en doelen. Daarnaast brengt iedere individuele deelnemer zijn of haar eigen achtergrond en wensen mee. Iedere training maken we daarom op maat. We houden rekening met achtergrond, identiteit, wensen, leeftijd, mogelijkheden en behoeftes van zowel instelling als deelnemers. Dat betekent dat er in iedere training andere thema's behandeld kunnen worden. En dat er andere accenten gelegd kunnen worden. Op maat betekent ook dat iedereen mee kan doen. We passen de oefeningen en technieken aan: aan de (fysieke) mogelijkheden van de deelnemers.

Veiligheid
We merken dat mensen pas echt kunnen leren als ze zich veilig voelen in de training. We hebben tijdens de training dan ook veel oog voor de veiligheid van de deelnemers. We zorgen ervoor dat deelnemers verantwoord de technieken kunnen leren. Maar we zorgen er vooral voor dat deelnemers zich prettig en op hun gemak voelen. We scheppen een sfeer waarin de deelnemers respectvol benaderd worden; waarin ze zich kunnen uiten en ook hun eigen grenzen kunnen en durven aangeven. Trainingen hebben bij aanvang vooral een algemeen karakter; hoe verder de training vordert, hoe meer de persoonlijke wensen van de deelnemers aan bod komen.

Seksespecifiek
Mannen en vrouwen, jongens en meisjes hebben andere kwaliteiten en behoeftes, wanneer het gaat om weerbaarheid. Mannen en jongens ervaren fysieke oefeningen anders dan vrouwen en meisjes. Daarom bouwen we de training verschillend op, passend bij de sekse van de deelnemers. Bovendien maken jongens en mannen ander bedreigende situaties mee dan meisjes en vrouwen. Zo hebben jongens meer te maken met zinloos geweld en meisjes meer met seksuele intimidatie. Daarnaast kunnen ook de te behandelen thema's reden zijn voor een seksespecifieke aanpak. Zo wordt praten over seksuele intimidatie door de deelnemers als veiliger ervaren met seksegenoten. Personeelstrainingen worden vaak gegeven naar aanleiding van specifieke vragen die spelen op het werk. Dergelijke trainingen verzorgen we meestal voor alle medewerkers gezamenlijk.

Vanuit de eigen kracht
We werken vanuit de overtuiging dat iedereen kwaliteiten heeft om voor zichzelf op te komen. In de training willen we die kwaliteiten ontwikkelen en versterken. We vinden het mooi om te zien als mensen hun kracht gaan ervaren en gaan inzetten. Door het ervaren van hun eigen kracht wordt het zelfvertrouwen van de deelnemers vergroot en kunnen zij ook andere mogelijkheden en kwaliteiten ontdekken die ze kunnen gebruiken. Wanneer deelnemers hun eigen (fysieke) kracht ervaren, kan dat helpen om ook op een andere manier krachtig te zijn. Bijvoorbeeld om NEE te durven zeggen.

Oog voor het individu
Naast oog voor het groepsproces is er binnen de trainingen ruimte voor de individuele ontwikkeling. Door een persoonlijke benadering en een toegankelijke houding zorgen we ervoor dat een ieder zich gezien voelt en tot zijn/haar recht komt in de training. Werkvormen en fysieke technieken worden aangepast aan de (fysieke) mogelijkheden van elke individuele deelnemer.