workshops

Introductieworkshop

We geven introductieworkshops op het gehele terrein van weerbaarheid en zelfverdediging. Als kennismaking met weerbaarheid zijn workshops een goed middel. Op een actieve manier komen de deelnemers te weten wat weerbaarheid of een training in kan houden.

We geven deze workshops aan:

 • Kinderen, bijvoorbeeld binnen school, een buurthuis of CJG
 • Jongeren, bijvoorbeeld binnen een school, jongerencentrum of CJG
 • Volwassenen, bijvoorbeeld binnen het welzijnswerk, de GGZ of sportinstellingen
 • Senioren, bijvoorbeeld binnen het ouderenwerk
 • Mensen met een verstandelijke beperking of handicap binnen een woonvorm of dagbesteding
 • Mensen met een lichamelijke handicap of beperking, bijvoorbeeld binnen een woonvorm, dagbesteding of cliëntendag
 • Interculturele groepen binnen het welzijnswerk, buurthuizen of aan migrantengroepen


Ook voor professionals die erover denken om een weerbaarheidstraining te organiseren voor hun doelgroep, is een workshop een goede en leuke introductie. Ze krijgen een goed beeld en kunnen daardoor inschatten of een weerbaarheidstraining wel het geëigende middel is voor het doel wat zij willen bereiken.


Daarnaast zijn we specialist in het op personeelsdagen/congressen en symposia geven van workshops, waarin de deelnemers op een actieve, afwisselende bezig zijn met weerbaarheid, eigen kwaliteiten, samenwerken en ervaren van de eigen kracht. 

Thema’s van workshops kunnen dan zijn:

 • ervaar je eigen kracht
 • weerbaar naar de toekomst toe
 • weerbaar op het werk
 • rots en water
 • in actie!

 

Ook geven we workshops en bijeenkomsten, die gericht zijn op een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld:

Een workshop beslaat gemiddeld 2 uur tot een dagdeel.